სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები   მიწის, წყლის და ტყის რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება.

გივი თალაკვაძე - განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ნოდარ ჭითანავა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


იოსებ არჩვაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ქეთევან მახარაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


თამაზ პატარქალაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


პაატა კოღუაშვილი - მთავარი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ვახტანგ გელაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ივერი ახალბედაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ვაჟა ზეიკიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


რუსუდან ფირცხალავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ხათუნა ლეჟავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები
   მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილება.

გიორგი მაღალაშვილი - განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ქეთევან ვეზირიშვილი-ნოზაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ნოდარ მირიანაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ნოდარ ფოფორაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


გელა ლობჯანიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები
   ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება. 

ოთარ ფარესიშვილი - განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ზურაბ ლომსაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


დავით გამეზარდაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ლაურა კვარაცხელია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ნოდარ გრძელიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ვალენტინა მირზაევა - მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები


ქეთევან სოლომონიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი / შრომები