სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები


   ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილება. 
განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ;  ფარესიშვილი ოთარი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -   კვარაცხელია ლაურა / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ანზორ სახვაძე / შრომები
მეცნიერი თანამშრომელი - ვალენტინა მირზაევა / შრომები
   მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილება.
განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – მაღალაშვილი გიორგი / შრომები
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  კაკუკია ჯემალი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მირიანაშვილი ნოდარი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მარატ ციცქიშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - კუპატაძე დავითი / შრომები
წამყვანი ინჟინერი - დვალაძე ანტონი
მთავარი სპეციალისტი - ტეფნაძე ეკატერინე

   მიწის, წყლის და ტყის რესურსების განყოფილება.
განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – თალაკვაძე გივი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  მახარაძე ქეთევანი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -  მაჭავარიანი ჯემალი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - პატარქალაშვილი თამაზი / შრომები
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -  ჭითანავა ნოდარი / შრომები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გელაძე ვახტანგი
მეცნიერი თანამშრომელი -  ფირცხალავა რუსუდანი / შრომები
უფროსი სპეციალისტი - ჩაგელიშვილი ლალი