სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო საბჭო


ოთარ ფარესიშვილი - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,განყოფილების გამგე,მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

ზურაბ ლომსაძე - დირექტორი,მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

დავით გამეზარდაშვილი -დირექტორის მოადგილე,მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

გიორგი მაღალაშვილი - განყოფილების გამგე,მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

გივი თალაკვაძე - განყოფილების გამგე,მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

ნოდარ ჭითანავა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

ქეთევან ვეზირიშვილი-ნოზაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

იოსებ არჩვაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

პაატა კოღუაშვილი - მთავარი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ლაურა კვარაცხელია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი