ცენტრის ადმინისტრაცია


ცენტრის დირექტორი - ზურაბ ლომსაძე
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
ტელეფონი:  599 51 42 84
ელ.ფოსტა:  z.lomsadze@gtu.ge    


დირექტორის მოადგილე - დავით გამეზარდაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
ტელეფონი:  557 76 78 37
ელ.ფოსტა:  dzg1970@hotmail.com