ცენტრის ადმინისტრაცია


ცენტრის დირექტორი - ზურაბ ლომსაძე
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.
ტელეფონი:  599-514284, 599-352345
ელ.ფოსტა:  z.lomsadze@gtu.ge    


დირექტორის მოადგილე - დავით გამეზარდაშვილი
ქიმიის დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
ტელეფონი:  557-767837
ელ.ფოსტა:  dzg1970@hotmail.com