ცენტრის ადმინისტრაცია


ცენტრის დირექტორი - ზურაბ ლომსაძე / შრომები
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
ტელეფონი:  599 51 42 84
ელ.ფოსტა:  z.lomsadze@gtu.ge    ცენტრის დირექტორის მოადგილე - დავით გამეზარდაშვილი / შრომები
ქიმიის დოქტორი.
ტელეფონი: 557 76 78 37
ელ.ფოსტა: dzg1970@hotmail.com