საკონტაქტო ინფორმაცია


მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას  ქ.69.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი 

ელ-ფოსტა: kepsi@gtu.ge,
საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 222 32 16; 222 76 66; 222 20 46;223 08 86;
ფაქსი: (+995 32) 222 20 46;