თანამშრომლები

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - თამარ კაჭარავა

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - მერაბ ჟღენტი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ივეტა მეგრელიშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გულიკო დვალი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გულნაზი კაიშაური

მეცნიერი თანამშრომელი - თამარ შამათავა

მეცნიერ თანამშრომელი - ნაილი ლომთაძე

მეცნიერი თანამშრომელი - მაია კობახიძე

მეცნიერი თანამშრომელი - ეკატერინე ბულაური

მეცნიერი თანამშრომელი - თამარ ჭიპაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი - ლეილა ზვიადაძე

მეცნიერი თანამშრომელი - თინათინ ეპიტაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი - ზურაბ გელიაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი კოზმანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - მაია კუხალეიშვილი