სამეცნიერო საბჭო

ივეტა მეგრელიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

თამარ კაჭარავა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მერაბ ჟღენტი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლი

მაია კუხალეიშვილი- მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი