ცენტრის ადმინისტრაცია

ცენტრის დირექტორი - მაია კუხალეიშვილი

ეკოლოგიის აკადემიური დოქტორი

 

ტელეფონი - 577 79 65 42

ელ. ფოსტა: maia.kukh@gmail.com