ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ბიოტექნოლოგიის ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობით დამუშავდა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია“ (ხელმძღვანელი პროფესორი თ. კაჭარავა), რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 15.09.2017   გადაწყვეტილებით N68 მიენიჭა 7 (შვიდი) წლის ვადით აკრედიტაცია, მოხდება ბიოტექნოლოგიის ცენტრის ინტელექტუალური და მატერიალური ბაზის გამოყენება სასწავლო პროცესისათვის.

 

საგანმანათლებლო მიმართულებები (მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)

Educational (Master, Doctoral degree) direction