05 მაი

ბაბეშ-ბოიაის უნივერსიტეტის ონლაინ საზაფხულო სკოლა

ინფორმაცია ბაბეშ-ბოიაის უნივერსიტეტის ონლაინ საზაფხულო სკოლის შესახებ, რომელიც პროექტის მენეჯმენტის საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარდება
27 აპრ

ჩატარდა საჯარო ლექცია

მიმდინარე წლის 21აპრილს  პროფესორმა იოსებ ბაჩიაშვილმა სამეცნიერო-პედაგოგიური საზოგადოებისათვის ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე „ეკონომიკისა და სამართლის შესაბამისობის თანამედროვე ტენდენციები"
26 აპრ

2021/2022 აკადემიური წლის ესტონეთის ეროვნული სტიპენდიები

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი სასტიპენდიო პროგრამების, მათ შორის, მოკლევადიანი საზაფხულო სკოლების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრებისთვის, ასევე, ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი სტიპენდიების შესახებ
26 აპრ

VII საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური (ეკო) ტექნოლოგია, მეწარმეობა და რეგიონული განვითარება” (IECOTERD)

2021 წლის 12 ოქტომბერს, კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (კაუნასი, ლიეტუვა) გაიმართება VII საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური (ეკო) ტექნოლოგია, მეწარმეობა და რეგიონული განვითარება” (IECOTERD)
22 აპრ

ჩანდიგარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა 2021

ჩანდიგარის უნივერსიტეტი (Chandigarh University - CU) (ინდოეთი) აცხადებს საერთაშორისო აკადემიური პერსონალის გაცვლით პროგრამას (International Faculty Exchange Program - IFEP).
21 აპრ

ეროვნული საგანმანათლებლო ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში

მოსაწვევი: ეროვნული საგანმანათლებლო ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში/ Invitation: National Education Initiatives in Accounting and Audit  April 27
ყველა სიახლის ნახვა
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამოქმედო გეგმა  2018-2020 წ.წ.

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის სპეციალობის მოდულის/მიმართულების არჩევა

სასტუმრო მომსახურების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის უცხო ენის არჩევა

 

სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს - საუკეთესო  “ლოგო” და  “სლოგანი”.


ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
V International Scientific Conference
"Globalization and Modern Business Challenges"
V Международная научная конференция
«Глобализация и современные вызовы бизнеса»


ბაკალავრიატის  და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ !

სტუდენტებს, ვისაც სასწავლო წლის დასაწყისში არ გაუფორმებია ხელშეკრულება, ან/და ვისაც პირველ სასწავლო სემესტრში დარჩა საგნები, გთხოვთ სასწრაფოდ დაუკავშირდეთ დეკანატს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებით დაშვებული იმ საგნებზე, რომელთა წინაპირობაც არ გაქვთ ჩაბარებული.ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! ინფორმაცია დეკანატის საკონტაქტო პირების შესახებ.


„ხელისუფლება და საზოგადოება-2020“ XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული


ტუდენტთა საყურადღებოდ !!!

უცხოური ენის შესწავლა   Rosetta stone კოპმიუტერული პროგრამითსტუდენტთა და პროფესორთა საყურადღებოდ!

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა (დანართი 1)

შრომის უსაფრთხოებისა და  საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმა(დანართი 2)


“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის, მაგისტრატურის საგანმანეთლებლო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


   ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019  (XIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული)


სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა


“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებს:

1.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი);

2.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი);

3.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;

4.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი);

5.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა;

6.      დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია.

გილოცავთ წარმატებას ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურ, მოწვეულ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. მადლობას გიხდით ნაყოფიერი მუშაობისთვის,  გისურვებთ აქტიურ მოღვაწეობას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით.