30 ნოე

ჩატარდა კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 2021 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა მე-15 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, რომელიც მიეძღვნა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს.
29 ნოე

Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებების გრაფიკი და ბმულები

დეტალური ინფორმაცია Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ასევე, საინფორმაციო ღონისძიებათა განრიგი
29 ნოე

Erasmus+ საგრანტო კონკურსის საინფორმაციო ღონისძიებები

გამოცხადდა Erasmus+ 2021-2027 წლების პროგრამა, რომელშიც შეტანილია მომავალ წელს გამოსაცხადებელი ყველა ქოლი
26 ნოე

წიგნის პრეზენტაცია

3 დეკემბერს 11:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის დარბაზში , გაიმართება ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის, საჯარო მმართველობის დოქტორი ლაშა გოგიძის წიგნის პრეზენტაცია
26 ნოე

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების კონკურსი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ნიჭიერი სტუდენტების მხარდასაჭერად კვლევითი ნაშრომების  კონკურსი დაიწყო
26 ნოე

ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე მონაწილეობა

დროული რეგისტრაციისთვის საქართველოს ინტერნეტ მმართვლეობის ფორუმის წევრების სახელით გვინდა მოგიწვიოთ საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე თარიღი: 2021 წლის 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი
ყველა სიახლის ნახვა

მთავარი
ამოცანები:

  1. დარგთაშორისი კვლევების ხელშეწყობა;
  2. სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობა;
  3. ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სასწავლო-კვლევით სფეროში;
  4. სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება ტრანსფერული უნარების შესაზენად;
  5. საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება (კონფერენციები თემატური სემინარები, სტატიები და სხვა);

 

ინსტიტუტის მართვა:

ინსტიტუტის დირექტორი - მარიამ ჩაცანაშვილი - პროფესორი, ი/მ დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,

მთავარი სპეციალისტი - ლევან სისვაძე - საჯარო მმართველობის დოქტორი


რეფერირების საბჭო: მარიამ ცაცანაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი); ვილჰელმ ჰაუზერი - (გერმანია), ქეთევან ჰაგერი – (გერმანია), მიხაელ როიტერი (ავსტრია); ელიკო ლამიხი (გერმანია) თამაზ მარსაგიშვილი (სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი); გივი ქოჩორაძე (ევროკომისიის საკონტაქტო პირი საქართველოში); გენადი იაშვილი (სტუ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსი); შოთა დოღონაძე (საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი).

 

სტრატეტია:

ინსტიტუტის განვითარების შესაძლებლობები გულისხმობს:

· ახალ დარგთაშორის კვლევებსა და მათემატიკურ მოდელირებზე პოზიციონირებას;

· სტუდენტისა და მკვლევარის პარტნიორობის პრინციპის გაღრმავებას;

· საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ფესტივალის ორგანიზებას ინსტიტუტში                      მომზადებულ ყველა დოქტორანტის მონაწილეობით (ალუმნი);

· ციფრული ჰუმანიტარიის (digital humanities) შემოტანას საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევებში;

· კვლევების განხორციელებაში სხვადასხვა დარგის კვლევით ინსტიტუტებთა მჭიდრო კავშირის დამყარებას და ერთობლივი კვლევების ორგანიზებას;

· საერთაშორისო გამოცემებში მონაწილეობა;

· კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციას სკოლებში. მიზანი: დოქტორანტებისთვის სწავლების უნარების განვითარება. მოსწავლეთა დაინტერესება კვლევითი საქმიანობით, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, სამეცნიერო საქმიანობისადმი ინტერესის გაღვივება და მეცნიერულ. პროფილის განსაზღვრაი ცოდნის პროპაგანდა.. განხორციელების ფორმა მოსწავლეთა ოლიმპიადა (VII-XII კლასები) „დემოკრატია და მოქალაქეობა“