27 მაი

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი - სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამა 2022

ინფორმაცია ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამის შესახებ 2022/23 წლისათვის
23 მაი

კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი

გრძელდება კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი, 27 მაისს 13.00 საათზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს დავით შოშიტაშვილი.
22 მაი

Invitation to the international conference at DSUIA

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs announces ІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-AND-PRACTICAL CONFERENCE Human Rights Protection in Ukraine in Martial Law: Key Problems and Their Solution scheduled on 24 June 2022
22 მაი

მივლინების ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორის ნინო ქავთარაძის Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის ფარგლებში მივლინების ანგარიში
22 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+  გაცვლითი პროგრამის შესახებ სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
ყველა სიახლის ნახვა

მთავარი
ამოცანები:

  1. დარგთაშორისი კვლევების ხელშეწყობა;
  2. სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობა;
  3. ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სასწავლო-კვლევით სფეროში;
  4. სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება ტრანსფერული უნარების შესაზენად;
  5. საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება (კონფერენციები თემატური სემინარები, სტატიები და სხვა);

 

ინსტიტუტის მართვა:

ინსტიტუტის დირექტორი - მარიამ ჩაცანაშვილი - პროფესორი, ი/მ დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,

მთავარი სპეციალისტი - ლევან სისვაძე - საჯარო მმართველობის დოქტორი


რეფერირების საბჭო: მარიამ ცაცანაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი); ვილჰელმ ჰაუზერი - (გერმანია), ქეთევან ჰაგერი – (გერმანია), მიხაელ როიტერი (ავსტრია); ელიკო ლამიხი (გერმანია) თამაზ მარსაგიშვილი (სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი); გივი ქოჩორაძე (ევროკომისიის საკონტაქტო პირი საქართველოში); გენადი იაშვილი (სტუ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსი); შოთა დოღონაძე (საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი).

 

სტრატეტია:

ინსტიტუტის განვითარების შესაძლებლობები გულისხმობს:

· ახალ დარგთაშორის კვლევებსა და მათემატიკურ მოდელირებზე პოზიციონირებას;

· სტუდენტისა და მკვლევარის პარტნიორობის პრინციპის გაღრმავებას;

· საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ფესტივალის ორგანიზებას ინსტიტუტში                      მომზადებულ ყველა დოქტორანტის მონაწილეობით (ალუმნი);

· ციფრული ჰუმანიტარიის (digital humanities) შემოტანას საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევებში;

· კვლევების განხორციელებაში სხვადასხვა დარგის კვლევით ინსტიტუტებთა მჭიდრო კავშირის დამყარებას და ერთობლივი კვლევების ორგანიზებას;

· საერთაშორისო გამოცემებში მონაწილეობა;

· კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციას სკოლებში. მიზანი: დოქტორანტებისთვის სწავლების უნარების განვითარება. მოსწავლეთა დაინტერესება კვლევითი საქმიანობით, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, სამეცნიერო საქმიანობისადმი ინტერესის გაღვივება და მეცნიერულ. პროფილის განსაზღვრაი ცოდნის პროპაგანდა.. განხორციელების ფორმა მოსწავლეთა ოლიმპიადა (VII-XII კლასები) „დემოკრატია და მოქალაქეობა“