29 სექ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ. სამიტი გაიმართება 2022 წლის 27-31 ოქტომბერს სერბეთში, რომლის ორგანიზატორიც გახლავთ ფონდი “Together for Youth – Prof. Dr. Danica Grujičiċ”.
29 სექ

სლოვაკეთის რესპუბლიკის 2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ეროვნული სტიპენდია (National Scholarship Program)

სლოვაკეთის სტიპენდიებზე  ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2022 წლის 29 სექტემბერს, ცენტრალური ევროპის დროით 15:00 საათზე დაგეგმილია ონლაინ ვებინარის გამართვა სასწავლო და კვლევითი სტიპენდიების თაობაზე შემდეგი პლატფორმის მეშვეობით: MS Teams: https://bit.ly/3f0K1C6
23 სექ

Delightful Antalya & Istanbul Winter School 21 Jan - 04 Feb 2023

We are happy to inform you that our renowned winter school program ‘Delightful Antalya & Istanbul Winter School 2023’ is now open and admissions have started. Both undergraduate and post graduate students can apply to this program
23 სექ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა Junia ISEN Lille უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ Junia ISEN Lille უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის
21 სექ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა რესპუბლიკის უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის
20 სექ

საჯარო ლექცია: "როგორ ვაქციოთ ინვესტირება გავლენად?"

მოხარულები ვართ, მოგიწვიოთ ლუჩიანო ბალბოს საჯარო ლექციაზე თემაზე: "ინვესტირება გავლენისათვის - ევროპული გამოცდილება და ტენდენციები".
ყველა სიახლის ნახვა

მთავარი
ამოცანები:

  1. დარგთაშორისი კვლევების ხელშეწყობა;
  2. სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობა;
  3. ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სასწავლო-კვლევით სფეროში;
  4. სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება ტრანსფერული უნარების შესაზენად;
  5. საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება (კონფერენციები თემატური სემინარები, სტატიები და სხვა);

 

ინსტიტუტის მართვა:

ინსტიტუტის დირექტორი - მარიამ ჩაცანაშვილი - პროფესორი, ი/მ დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,

მთავარი სპეციალისტი - ლევან სისვაძე - საჯარო მმართველობის დოქტორი


რეფერირების საბჭო: მარიამ ცაცანაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი); ვილჰელმ ჰაუზერი - (გერმანია), ქეთევან ჰაგერი – (გერმანია), მიხაელ როიტერი (ავსტრია); ელიკო ლამიხი (გერმანია) თამაზ მარსაგიშვილი (სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი); გივი ქოჩორაძე (ევროკომისიის საკონტაქტო პირი საქართველოში); გენადი იაშვილი (სტუ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსი); შოთა დოღონაძე (საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი).

 

სტრატეტია:

ინსტიტუტის განვითარების შესაძლებლობები გულისხმობს:

· ახალ დარგთაშორის კვლევებსა და მათემატიკურ მოდელირებზე პოზიციონირებას;

· სტუდენტისა და მკვლევარის პარტნიორობის პრინციპის გაღრმავებას;

· საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ფესტივალის ორგანიზებას ინსტიტუტში                      მომზადებულ ყველა დოქტორანტის მონაწილეობით (ალუმნი);

· ციფრული ჰუმანიტარიის (digital humanities) შემოტანას საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევებში;

· კვლევების განხორციელებაში სხვადასხვა დარგის კვლევით ინსტიტუტებთა მჭიდრო კავშირის დამყარებას და ერთობლივი კვლევების ორგანიზებას;

· საერთაშორისო გამოცემებში მონაწილეობა;

· კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციას სკოლებში. მიზანი: დოქტორანტებისთვის სწავლების უნარების განვითარება. მოსწავლეთა დაინტერესება კვლევითი საქმიანობით, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, სამეცნიერო საქმიანობისადმი ინტერესის გაღვივება და მეცნიერულ. პროფილის განსაზღვრაი ცოდნის პროპაგანდა.. განხორციელების ფორმა მოსწავლეთა ოლიმპიადა (VII-XII კლასები) „დემოკრატია და მოქალაქეობა“