30 ნოე

ჩატარდა კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 2021 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა მე-15 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, რომელიც მიეძღვნა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს.
29 ნოე

Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებების გრაფიკი და ბმულები

დეტალური ინფორმაცია Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ასევე, საინფორმაციო ღონისძიებათა განრიგი
29 ნოე

Erasmus+ საგრანტო კონკურსის საინფორმაციო ღონისძიებები

გამოცხადდა Erasmus+ 2021-2027 წლების პროგრამა, რომელშიც შეტანილია მომავალ წელს გამოსაცხადებელი ყველა ქოლი
26 ნოე

წიგნის პრეზენტაცია

3 დეკემბერს 11:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის დარბაზში , გაიმართება ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის, საჯარო მმართველობის დოქტორი ლაშა გოგიძის წიგნის პრეზენტაცია
26 ნოე

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების კონკურსი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ნიჭიერი სტუდენტების მხარდასაჭერად კვლევითი ნაშრომების  კონკურსი დაიწყო
26 ნოე

ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე მონაწილეობა

დროული რეგისტრაციისთვის საქართველოს ინტერნეტ მმართვლეობის ფორუმის წევრების სახელით გვინდა მოგიწვიოთ საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე თარიღი: 2021 წლის 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი
ყველა სიახლის ნახვა

კვლევები

კვლევები:

ინსტიტუტი ახორციელებს დარგთაშორისი და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერას. დოქტორანტთა შერჩევა ხდება ინსტიტუტის კვლევითი თემატიკის მიხედვით. შერჩეულ სტუდენტებთან სადისერტაციო თემიდან გამომდინარე, ხორციელდება მეთოდური დახმარება, დარგობრივ ინსტიტუტებში მივლინება, ტრანსფერული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: პრეზენტაცია, მოდელირება, გადაწყვეტილების მომზადება, გამოგონების დაპატენტება და პატენტის მართვა; საჯარო-კერძო პარტნიორობა ინოვაციების მართვაში; მეცნიერთა სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა და სხვა.

ინსტიტუტი 2018 წლიდან ჩართულია ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დანტკიცებულია კომპლექსურ კვლევით პროგრამაში: „ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვის პრობლემები საქართველოში“.

პროგრამაში დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა მონაწილეობა განისაზღვრება კვლევითი თემატიკის მიხედვით სამიდან- ექვს თვემდე.

 

კვლევითი მიმართულებები:

1.         ინოვაციური სახელმწიფო სერვისები. ტექნოლოგიების მართვა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა;

2.         ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის იმპლემენტაციის პრობლემები;

3.         საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის მოდელები (PPP) –პოლიტიკურ-სამართლებრივი გარემო.