29 სექ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ. სამიტი გაიმართება 2022 წლის 27-31 ოქტომბერს სერბეთში, რომლის ორგანიზატორიც გახლავთ ფონდი “Together for Youth – Prof. Dr. Danica Grujičiċ”.
29 სექ

სლოვაკეთის რესპუბლიკის 2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ეროვნული სტიპენდია (National Scholarship Program)

სლოვაკეთის სტიპენდიებზე  ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2022 წლის 29 სექტემბერს, ცენტრალური ევროპის დროით 15:00 საათზე დაგეგმილია ონლაინ ვებინარის გამართვა სასწავლო და კვლევითი სტიპენდიების თაობაზე შემდეგი პლატფორმის მეშვეობით: MS Teams: https://bit.ly/3f0K1C6
23 სექ

Delightful Antalya & Istanbul Winter School 21 Jan - 04 Feb 2023

We are happy to inform you that our renowned winter school program ‘Delightful Antalya & Istanbul Winter School 2023’ is now open and admissions have started. Both undergraduate and post graduate students can apply to this program
23 სექ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა Junia ISEN Lille უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ Junia ISEN Lille უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის
21 სექ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა რესპუბლიკის უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის
20 სექ

საჯარო ლექცია: "როგორ ვაქციოთ ინვესტირება გავლენად?"

მოხარულები ვართ, მოგიწვიოთ ლუჩიანო ბალბოს საჯარო ლექციაზე თემაზე: "ინვესტირება გავლენისათვის - ევროპული გამოცდილება და ტენდენციები".
ყველა სიახლის ნახვა

კვლევები

კვლევები:

ინსტიტუტი ახორციელებს დარგთაშორისი და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერას. დოქტორანტთა შერჩევა ხდება ინსტიტუტის კვლევითი თემატიკის მიხედვით. შერჩეულ სტუდენტებთან სადისერტაციო თემიდან გამომდინარე, ხორციელდება მეთოდური დახმარება, დარგობრივ ინსტიტუტებში მივლინება, ტრანსფერული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: პრეზენტაცია, მოდელირება, გადაწყვეტილების მომზადება, გამოგონების დაპატენტება და პატენტის მართვა; საჯარო-კერძო პარტნიორობა ინოვაციების მართვაში; მეცნიერთა სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა და სხვა.

ინსტიტუტი 2018 წლიდან ჩართულია ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დანტკიცებულია კომპლექსურ კვლევით პროგრამაში: „ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვის პრობლემები საქართველოში“.

პროგრამაში დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა მონაწილეობა განისაზღვრება კვლევითი თემატიკის მიხედვით სამიდან- ექვს თვემდე.

 

კვლევითი მიმართულებები:

1.         ინოვაციური სახელმწიფო სერვისები. ტექნოლოგიების მართვა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა;

2.         ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის იმპლემენტაციის პრობლემები;

3.         საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის მოდელები (PPP) –პოლიტიკურ-სამართლებრივი გარემო.