26 იან

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ვროცლავის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ვროცლავის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (კონკურსი თანამშრომლებისთვის)
26 იან

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (კონკურსი თანამშრომლებისთვის)
25 იან

საინფორმაციო დღე - კვლევითი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისი გიწვევთ ონლაინ საინფორმაციო დღეზე I სვეტის კვლევითი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით.
25 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
25 იან

სტუდენტის საჯარო ლექცია

მაგისტრატურის სტუდენტმა ლანა რამიშვილმა პირველი კურსის სტუდენტებთან ჩაატარა ლექცია თემაზე: „ტურისტული კომპანიის ფუნქციონირების ძირითადი ასპექტები“
25 იან

სტუდენტების საყურადღებოდ !

მიმდინარე წლის 30 იანვრიდან  4 თებერვლამდე იწარმოებს დოკუმენტური მასალის, საკურსო  პროექტების ჩაბარება და სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე მყოფი სტუდენტებისთვის შუალედური და მიმდინარე ქულების აღდგენა
ყველა სიახლის ნახვა

კვლევები

კვლევები:

ინსტიტუტი ახორციელებს დარგთაშორისი და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერას. დოქტორანტთა შერჩევა ხდება ინსტიტუტის კვლევითი თემატიკის მიხედვით. შერჩეულ სტუდენტებთან სადისერტაციო თემიდან გამომდინარე, ხორციელდება მეთოდური დახმარება, დარგობრივ ინსტიტუტებში მივლინება, ტრანსფერული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: პრეზენტაცია, მოდელირება, გადაწყვეტილების მომზადება, გამოგონების დაპატენტება და პატენტის მართვა; საჯარო-კერძო პარტნიორობა ინოვაციების მართვაში; მეცნიერთა სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა და სხვა.

ინსტიტუტი 2018 წლიდან ჩართულია ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დანტკიცებულია კომპლექსურ კვლევით პროგრამაში: „ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვის პრობლემები საქართველოში“.

პროგრამაში დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა მონაწილეობა განისაზღვრება კვლევითი თემატიკის მიხედვით სამიდან- ექვს თვემდე.

 

კვლევითი მიმართულებები:

1.         ინოვაციური სახელმწიფო სერვისები. ტექნოლოგიების მართვა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა;

2.         ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის იმპლემენტაციის პრობლემები;

3.         საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის მოდელები (PPP) –პოლიტიკურ-სამართლებრივი გარემო.