03 ოქტ

დასაქმების ფესტივალი

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ორგანიზებითა და რესტორატორთა ასოციაციის მხარდაჭერით 5 ოქტომბერს დაგეგმილია დასაქმების ფესტივალის ჩატარება
03 ოქტ

მიმართვა სტუდენტებს!

ძვირფასო სტუდენტებო, გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, რომელიც თქვენს   ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია!
03 ოქტ

კონკურსი დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა პროფესორებისთვის

კონკურსი დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა პროფესორებისთვის თსუ-სა და ტეხასის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში
30 სექ

მადლობის წერილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ვალერი ბენაშვილის მადლობის წერილი
29 სექ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ

ინფორმაცია ქართული მხარის საერთაშორისო ახალგაზრდულ სამიტში “Open world” მონაწილეობის შესახებ. სამიტი გაიმართება 2022 წლის 27-31 ოქტომბერს სერბეთში, რომლის ორგანიზატორიც გახლავთ ფონდი “Together for Youth – Prof. Dr. Danica Grujičiċ”.
29 სექ

სლოვაკეთის რესპუბლიკის 2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ეროვნული სტიპენდია (National Scholarship Program)

სლოვაკეთის სტიპენდიებზე  ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2022 წლის 29 სექტემბერს, ცენტრალური ევროპის დროით 15:00 საათზე დაგეგმილია ონლაინ ვებინარის გამართვა სასწავლო და კვლევითი სტიპენდიების თაობაზე შემდეგი პლატფორმის მეშვეობით: MS Teams: https://bit.ly/3f0K1C6
ყველა სიახლის ნახვა

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომებიბიზნესის ადმინისტრირება

(ივლისი 2022)

ნოღაიდელი ნატალია
სადისერტაციო თემა: „ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სრულყოფა ენერგოეფექტურიტექნოლოგიების ბაზარზე საქართველოში"

სირაძე მაია
სადისერტაციო თემა: ჭარბვალიანობა საქართველოში, მისი გამომწვევი მიზეზები და გადაჭრის გზები

ბლიაძე ნოდარ
სადისერტაციო თემა - „კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივიშეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები"


თაბუკაშვილი თამთა

სადისერტაციო თემა: სინერგეტიკული მენეჯმენტისგანვითარების თანამედროვე ტენდენციები

ბაკაშვილი დალი 

სადისერტაციო თემა: კომპანიის პერსონალისშიდაორგანიზაციული ქცევის მართვა ფსიქოფიზიოლოგიური  მახასიათებლებით

ფახურიძე მურად  

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების ინოვაციური მენეჯმენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში

კახიძე ნათია
სადისერტაციო თემა: ინოვაციურიბიზნეს-ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება მართვაში

გრიგალაშვილი ბიძინა 

სადისერტაციო თემა: საქართველოსბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემის სრულყოფის გზები

ჯოლია გიორგი

სადისერტაციო თემა:  კორპორაციული მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი ადაპტაციის გზები საქართველოში


ბიზნესის ადმინისტრირება

(მარტი 2022)

ღირსიაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო  სტანდარტებისა (IPSAS) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) გავლენა საქართველოს საფინანსო სექტორზე

ლომაია მარიამ

სადისერტაციო თემა: მარკეტინგის მენეჯმენტის ტენდენციები დაგანვითარების პერსპექტივები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ჯაგოდნიშვილი მანუჩარ

სადისერტაციო თემა:  ქ. თბილისის მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფის ასპექტები


ბიზნესის ადმინისტრირება

(თებერვალი 2022)

თელია კონსტანტინე

სადისერტაციო თემა: “პერსონალის მართვის თავისებურებები თანამედროვე ორგანიზაციის ტრანსფორმირებაში”

ხმიადაშვილი ნინო

სადისერტაციო თემა: ხარისხის მართვის თანამედროვე ტენდენციები საქართველოს სასტუმრო ბიზნესშისაჯარო მმართველობა

(ივლისი 2022)

შანიძე შოთა
სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოძალაუფლების კონცენტრაციის გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში

ბღარაშვილი ნანა  

სადისერტაციო თემა: „საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო პროცესები საქართველოში“

მიროტაძე გიორგი
სადისერტაციო თემა: მოსამართლეთამენეჯერული ფუნქციების ანალიზი საქართველოს სასამართლო სისტემაში

გოხელაშვილი სოფიო
სადისერტაციო თემა: საქართველოსხელისუფლების როლი სასმელი წყლის რესურსების მართვაში

ჯანაშია ლაშა

სადისერტაციო თემა: „უწყებათაშორისი კოორდინაციის პრობლემებიტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში"


საჯარო მმართველობა

(მარტი 2022)

თავზარაშვილი ნინო 

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოს როლი პროფესიული განათლების სისტემაში და მიმდინარე გამოწვევები

კორძახია მიშა  

სადისერტაციო თემა: შრომის დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სრულყოფა საქართველოს რეგიონებში

იარღანაშვილი ხათუნა

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ინსტიტუტების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ჭყონია ნატალია

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპები საქართველოს სასკოლო განათლების სისტემაში

კანდელაკი ნატალია

სადისერტაციო თემა: ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პერსპექტივები  საქართველოში.

მელაძე ციალა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ა.ფრანგიშვილი 

სადისერტაციო თემა: საარჩევნო პროცესების ადმინისტრაციული მართვის კონცეპტუალური მოდელი

აზნაურაშვილი ზურაბი

სადისერტაციო თემა: პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საშუალება

ჩანჩიბაძე ვალერიან

სადისერტაციო თემა: ციფრული ტრანსფორმაცია, როგორც ელექტრონული მმართველობის განვითარების საფუძველი საქართველოში (პრობლემები და გადაჭრის გზები)

კენჭოშვილი სალომე

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოს ფუნქცია საქართველოში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის განვითარებაში


საჯარო მმართველობა

(თებერვალი 2022)

ონიანი მაია

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოსსოციალური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები და მათი გადაჭრის გზები თბილისისმუნიციპალიტეტში

ჭანტურია მარიამ

სადისერტაციო თემა: ელექტრონულიხელმოწერის პრობლემები: საერთაშორისო გამოცდილება და გამოწვევები საჯარომმართველობაში


ბიზნესის ადმინისტრირება

(ივლისი 2021)

ზავრაშვილი ნინო

სადისერტაციო თემა: „მომხმარებლის ქცევა საცალო ვაჭრობის ობიექტებში საქართველოს მაგალითზე“

გულიკაშვილი ნანა  

სადისერტაციო თემა:„კრიპტოვალუტის განვითარების მნიშვნელოვანი ტენდენციები საქართველოს ფინანსურ სისტემაში“

ზარქუა ირაკლი

სადისერტაციო თემა: „ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის ფორმირება“

პეტრიაშვილი ირაკლი  — სადისერტაციო თემა: „საბანკო კონცენტრაციისგან გამოწვეული შედეგების მართვა საქართველოში“

აბუთიძე გოჩა  — სადისერტაციო თემა:„საბანკო სისტემის ფუნქციონირება არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში“

თვალიაშვილი ანა — სადისერტაციო თემა: კრიზისული სიტუაციების მენეჯმენტის სრულყოფის ასპექტები საქართველოს სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში

ოსიტაშვილი ნინო — სადისერტაციო თემა: სასტუმრო ბიზნესის ადმინისტრირების სტრატეგიული ასპექტები საქართველოში.

მეფარიშვილი დავით  — სადისერტაციო თემა: ფინანსურიაღრიცხვისა და შიდა კონტროლის მართვის თავისებურებები საქართველოს კომპანიებში.

უგრეხელიძე ხათუნა — სადისერტაციო თემა: ანტიკრიზისული მენეჯმენტიფარმაცევტულ ბიზნესში


ბიზნესის ადმინისტრირება

(მარტი -აპრილი 2021)

ბარკალაია ვერა

სადისერტაციო თემა:მომსახურების სტრატეგიული მართვა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  გ. ყურაშვილი

კოპალიანი ირინე

თემა: „კონკურენციასაქართველოს საბანკო სექტორში და მისი რეგულირების სრულყოფის გზები“

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ნ.შონია

ბილისეიშვილი თათია

თემა: „ინკლუზიური ბიზნეს–ინკუბატორების ქსელის განვითარება, როგორც მოსახლეობისსიღარიბის შემცირების საფუძველი“;

ხელმძღვანელი მოწ. პროფ. ზ.ღუდუშაური

ფიცხელაური მარიამ

თემა: „ფინანსურიანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის ეფექტიანობა საქართველოში“

ხელმძღვანელი მოწ. პროფ. ზ.ლიპარტია

ფოდიაშვილი დავით

თემა: „ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირება და მისი მოტივაციური მენეჯმენტი ბუნებათსარგებლობაში“

ხელმძღვანელი პროფ. ა.აბრალავა

ძნელაძე ნანა

თემა: „სამედიცინო ლაბორატორიების მენეჯმენტის თავისებურებები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“

ხელმძღვანელი პროფ. რ.ქუთათელაძე

გრატიაშვილი ელენე

თემა: „ქალთაჩართულობის პრობლემები სამხედრო სამსახურების მართვაში“

ხელმძღვანელი მოწვ.პროფ. ვ.სართანია

გრიშიკაშვილი თეონა 

თემა: მარკეტინგული სტრატეგიების ეფექტიანობასაქართველოს ღვინის ბაზარზე”

ხელმძღვანელები პროფ. რ.ოთინაშვილი; ფ.წოწკოლაური

ქორიძე თამთა

თემა: „საქართველოს საგადასახადოპოლიტიკის პრიორიტეტები, რეალიზაციის მექანიზმები და სრულყოფის გზები“

ხელმძღვანელი მოწვ.პროფ. მ.მიქელაშვილი

ჭოველიძე ნინო

თემა: „საჯარო სექტორის შიდა ფინანსური კონტროლის გამოწვევები და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში“

ხელმძღვანელები მოწვ.პროფ. გ.სახოკია, მოწვ.პროფ. ლ.ქისტაური

ღლონტი მარია

თემა: ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მართვის პრობლემები და მათიგადაჭრის გზები

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ან. კურატაშვილი

ლორია დავით 

თემა: „ბიზნესის მართვის კლასტერულიპოლიტიკა საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის განვითარებაში“

ხელმძღვანელები ასოც. პროფ. გ.ლობჟანიძე, ასოც.პროფ. გ.მაჩაიძე

ლომაია ნინო

  თემა: საერთაშორისო კომპანიებისსტრატეგიების ფორმირება ინტერნაციონალიზაციის პირობებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ.ჩიკვილაძე


საჯარო მმართველობა

(ივლისი 2021)

დგებუაძე მარინე 

სადისერტაციო თემა: საარჩევნო ადმინისტრაციის სისტემის მართვა დემოკრატიზაციის პირობებში.

გოგიძე შალვა — სადისერტაციო თემა: ღია მმართველობის პრაქტიკის თავისებურებანი ადგილობრივ დონეზესაქართველოში.

მარღიშვილი მამუკა — ​​​​​​​სადისერტაციო თემა: მოქალაქათამონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღებასა დარეალიზაციაში (შიდა ქართლის მაგალითზე)

ნასარაია ზურა —  სადისერტაციო თემა: რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის ევროპული გამოცდილება და მისი საქართველოში იმპლემენტაცია.

სვიანაძე გიორგი — სადისერტაციო თემასასამართლოს მართვის ახალი მოდელი საქართველოში (რეფორმის პრობლემებიდა გადაჭრის გზები)

ქეთევან კანდელაკი — სადისერტაციო თემაადგილობრივთვითმმართველობის ორგანოებში მუნიციპალური ტრანსპორტისსისტემის მართვა (ქალაქ თბილისის მაგალითზე)


საჯარო მმართველობა

(მარტი 2021)

ფარტენაძე გიგა   

თემა: ღია მმართველობის დამკვიდრება და განვითარება საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები

ხელმძღვანელი: პროფ. გ.იაშვილი

მიხანაშვილი ზვიად

თემა: საქართველოს საჯარო მმართველობის სტრატეგიის დამუშავება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ბაღათურია

ჭიჭინაძე კობა

თემა: „სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვასაქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში

          ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნუნუ ოვსიანიკოვა

 


ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2020)


 ჩიქოვანი ეკატერინე

სადისერტაციო თემა:სატვირთო გადაზიდვების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. კ.ღურწკაია

ციქუბაძე მურმანი

სადისერტაციო თემა:საქართველოს საგადასახადო სისტემის  გამოწვევები  ევროკავშირის საგადასახადო სისტემასთან  მიმართებაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. მ. მიქელაშვილი

 გოგიჩაიშვილი გელა

 სადისერტაციო თემა: ბიზნესის მენეჯმენტისეფექტიანობის სრულყოფის მექანიზმები  საქართველოში

 სამეცნიერო  ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ან. კურატაშვილი

 მიმინოშვილი შორენა  

სადისერტაციო თემა: სადაზღვევობიზნესის  განვითარების ძირითადიმიმართულებები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლ. გრიგალაშვილი

 ზაზაშვილი ლია 

სადისერტაციო თემა: „აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მენეჯმენტის სრულყოფაუმაღლესი განათლების სისტემაში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  მოწ. პროფ. მ. ტაბატაძე

 სულხანიშვილი ლეილა

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესშიტექნოლოგიური ინოვაციების გამოყენების  უცხოური გამოცდილება და მისი დანერგვისპერსპექტივები საქართველოში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი მოწ. პროფ. გ.სახოკია

 ხაჩიძე ანი  

სადისერტაციო თემა: საბანკო საკრედიტო პროდუქტების თავისებურებებიდა მათი სრულყოფის მიმართულებები

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. რ.ბურდიაშვილი

ნანიტაშვილი გოჩა  

სადისერტაციო თემა: სამთო სამრეწველო კლასტერები იმერეთის რეგიონის ბიზნესის განვითარებაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. გ.ლობჟანიძე. ემერიტუსი გ.ტაბატაძე

 გოგოლაძე ნიკოლოზ

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების შერჩევისა და კარიერის მართვის პრობლემებისაქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები ასოც. პროფ. ც.ლომაია, ასოც. პროფ. ნ.ჩიკვილაძე

 ომანაძე ნინო

სადისერტაციო თემა: სტიმულირების ფუნქციონალური სისტემის სრულყოფა ადამიანური რესურსებისმენეჯმენტში

სამეცნიერო ხელმძღვანელები ასოც. პროფ. ც.ლომაია, პროფ. რ.ქუთათელაძე

 ჩუბინიძე ნინო 

სადისერტაციო თემა: მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლესი განათლების სისტემის სრულყოფაში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. ე.ბარათაშვილი


კეკელიძე ნინო

სადისერტაციო თემა: საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების ზეგავლენასაქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. მ.მეტრეველი

კაკულია ლაშა

სადისერტაციო თემა: „შედარებითი მენეჯმენტი ბიზნესის მართვის თანამედროვე სისტემაში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნატო ჩიკვილაძე

 

საჯარო მმართველობა

(ივლისი 2020)


გარსევანიშვილი გიორგი

სადისერტაციო თემა: ეკონომიკურიუსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოს სახელმწიფო მართვის სისტემაში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ.  გ.ბაღათურია

 ასვანუა ნიკა

სადისერტაციო თემა: „პერსონალურ მონაცემთადაცვის მექანიზმები და პრობლემები საქართველოში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ი. გაბისონია


ღლონტი თამთა

სადისერტაციო თემა: „პერსონალური მონაცემების დაცვა საქართველოს საჯარო სამსახურში”

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფ. გ.იაშვილი, პროფ. თ.კუპატაძე

 თორაძე ნანა 

სადისერტაციო თემა: „არჩევნებისროლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ო.ბაღათურია

 კოზმავა ლუბა

სადისერტაციო თემა: „საქართველოსადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, მოსახლეობასთან ეფექტიანი კავშირისფორმირების, განხორციელებისა და შეფასების ტექნოლოგია“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. კ. აბულაძებიზნესის ადმინისტრირება
(თებერვალი-მარტი 2020)

ინასარიძე ირაკლი

ციფრული მარკეტინგი, ინოვაციური აქტივობების განხორციელების საშუალება (მოწ. პროფ. ლ. გვაჯაია)

გოლეთიანი სოფია

უძრავი ქონების ბაზრის რეგულირების თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები საქართველოში (მოწ. პროფ. ნ. გალახვარიძე)

 ერისთავი მარიამ

გრძელვადიანი ინვესტირების სახელმწიფოებრივი სტიმულირება და მისი განვითარება (მოწვ.პროფ. ზ.ღუდუშაური)

 სტურუა დავითი

საერთაშორისო რეგულაციების დანერგვა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში (მოწ. პროფ. ზ. ღუდუშაური)

ნუცუბიძე რუსუდანი  - 26 თებერვალი

სადისერტაციო თემა:პერსონალის მიღება, ადაპტაცია და მოტივაცია საქართველოს სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ბერიძე

ირემაშვილი თეიმურაზ  - 26 თებერვალი

სადისერტაციო თემა: საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ინფრასტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის გზები

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ნ. შონია

გოლეთიანი ქეთევან - 14 მარტი  

სადისერტაციო თემა: სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების პორობებში მართვის სირთულეები და სინერგიის უზრუნველყოფის მექანიზმები

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ნ. გალახვარიძე

გვაზავა ბესიკ - 18 მარტი  

სადისერტაციო თემა: ბიზნესის ჰუმანიზაციის მმართველობითი და მეტაეკონომიკური ასპექტები   

ხელმძღვანელი: პროფ. ა. აბრალავა


საჯარო მმართველობა

(თებერვალი-მარტი 2020)

ხოლუაშვილი ნინო - 22 თებერვალი

სადისერტაციო თემა: იურიდიული პირის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაციის პროცესის სახელმწიფო რეგულირების პრობლემატიკა

ხელმძღვანელი პროფ. ქ.ქოქრაშვილი

 

გორგაძე ლაშა - 22 თებერვალი

სადისერტაციო თემა: მეწარმეობის სახელმწიფოსმიერი რეგულირების ძირითადი ასპექტები

ხელმძღვანელი პროფ.  შ.დოღონაძე  


ცხვარიაშვილი ელენე - 2 მარტი  

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო სტრატეგია პოლიტიკაში ქალთა  ჩართულების მხრივ საქართველოს მაგალითზე

ხელმძღვანელი:  თ.რევაზიშვილი


არაბიძე ირაკლი - 2 მარტი  

სადისერტაციო თემა: საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა შრომის უსაფრთხოების სფეროში, პრობლემები და გამოწვევები

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. ოვსიანიკოვა 


თათვიძე ნოდარ - 6 მარტი  

სადისერტაციო თემა: საჯარო მოხელეთა შრომის ეფექტიანობის შეფასების სისტემის ოპტიმიზაციის გზები

ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. ო. ბაღათურია

 

გრიგალაშვილი ვეფხვია  - 6 მარტი  

სადისერტაციო თემა: „ჰიბრიდული ომის კონცეფტუალიზაციის პრობლემატიკა ეროვნული უსაფრთხოების მართვაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. იაშვილი 

გურგენიძე რატი   - 14 მარტი  

სადისერტაციო თემა: ცენტრალური ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა: ეფექტიანი თანაფარდობის პრობლემები და მათი გადაჭრის მექანიზმები

ხელმძღვანელი: პროფ. ალფრედ კურატაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2019)


1.      იაშაღაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: უცხოური ინვესტიციების გავლენა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაზესაქართველოში

2.      მაჭარაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და თავისებურებები

3.      ქუქჩიშვილი თეონა 

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებანი საქართველოში

ხელმძღვანელი:  მოწ. პროფ. ვ. დათაშვილი

4.      თავბერიძე ირაკლი

სადისერტაციო თემა: „განათლების მნიშვნელობა დასაქმების ბაზრის განვითარებისათვის ტურიზმში

5.      როხვაძე მაია

სადისერტაციო თემა: საქართველოში ერთობლივი საწარმოების მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

6.      ქიმაძე ანი

სადისერტაციო თემა: საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მოსახლეობის სიღარიბისა და მიგრაციის გლობალური გამოწვევების შუქზე

7.      ფერიშვილი იზაბელა

სადისერტაციო თემა: სასტუმრო ინდუსტრიის გავლენა ტურიზმის განვითარებაში

8.      ჩხაიძე ზურაბ

სადისერტაციო თემა: ქართული მეღვინეობის კლასტერის ჩამოყალიბება კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტის პირობებში

9.      ჭუმბურიძე მარიამ

სადისერტაციო თემა: ხარისხისა და პროფესიონალიზმის ურთიერთქმედება ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

10. ბერიძე გვანცა

სადისერტაციო თემა: ხარისხის გავლენა სასტუმრო მეურნეობის ეფექტიანობაზე

11. ბახტაძე არმაზ 

სადისერტაციო თემა: „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეკრეაციული სექტორის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ასპექტები“

12. მესხიშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „ტურიზმის უსაფრთხოების მენეჯმენტის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი იმპლემენტაცია საქართველოში“

13. გოგოლაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „საკრედიტო რისკების მართვა კომერციულ ბანკებში“;

14. ნინუა ნანო

სადისერტაციო თემა: „ინოვაციური ფაქტორების თავისებურებანი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში“;

15. ჯინჯოლია სალომე

სადისერტაციო თემა: „საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების კორპორაციების მენეჯმენტის შედარებითი ანალიზი“.

16. ახალკაცი ნათია

სადისერტაციო თემა: ფისკალური დეცენტრალიზაციის თავისებურებანი საქართველოში

17. დარჩიაშვილი ნიკოლოზ

სადისერტაციო თემა: საბანკო სექტორის რეგულირების სრულყოფა, ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში

18. ოტიაშვილი ლია

სადისერტაციო თემა: ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის მაგალითზე

19. ბერუაშვილი შორენა

სადისერტაციო თემა: „საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფაში“

20. ჯინჯიხაძე ლაშა

სადისერტაციო თემა: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯმენტი და  მდგრადი განვითარება

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  მ. ჩეჩელაშვილი

21. კვირიკაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტის ეფექტიანობის ზრდა განვითარების თანამედროვე  ეტაპზე

ხელმძღვანელი:  პროფ. რ. ქუთათელაძე

22. ძაგნიძე თორნიკე

სადისერტაციო თემა: შიდა აუდიტი კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ნ. ფაილოძე

23. ჩარკვიანი ელენე

სადისერტაციო თემა: სერვისის ხარისხის მენეჯმენტი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ლ. კოჭლამაზაშვილი

24. ონიანი მერაბ

სადისერტაციო თემა: ბიზნესში პერსონალის მართვის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტებ

ხელმძღვანელი:   ასოც. პროფ. ნ. ჩიკვილაძე

25. რუსიშვილი ბაჩო

სადისერტაციო თემა: ბიზნეს-პროცესების მართვა საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ნ. ნადარეიშვილი

26. ჯიქია ანა

სადისერტაციო თემა:საკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობა და მისი განზოგადებული სტრუქტურა საერთაშორისო პროექტების მართვაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. ჭანტურია

27. ხაბურზანია მარიამი

სადისერტაციო თემა: ინოვაციების როლი საქართველოს თანამედროვე კომერციული ბანკების განვითარებაში

ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. რ. ქინქლაძე

28. თალაკვაძე თამარი

სადისერტაციო თემა: კონკურენტული პოტენციალის ეფექტიანად  გამოყენების მექანიზმები ქართულ კომპანიებში

ხელმძღვანელი: ქ.შენგელია

29. დათაშვილი ლაშა-გიორგი

სადისერტაციო თემა: ტრანსნაციონალური კორპორაციების მენეჯმენტი და მათი გამოცდილების ადაპტაცია ქართულ ბაზარზე

ხელმძღვანელი: ნ. ლაზვიაშვილი 

30. დუგლაძე დავით

სადისერტაციო თემა: დროის ბიუჯეტის მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ა. აბრალავა

31. ჯაფარიძე ეკა

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. ლომაია

32. ლილი უშვერიძე

სადისერტაციო თემა: „კონკურენციის თანამედროვე ნიშნები და ტერიტორიული კონკურენტუნარიანობის მენეჯმენტი საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ოთინაშვილი

33.  დავით შოშიტაშვილი

სადისერტაციო თემა: ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის გავლენა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ტაბატაძე

34. გიორგი ხაბურზანია

სადისერტაციო თემა: „საბაჟო მომსახურების სტრატეგიული მენეჯმენტის მოდელები“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ხ.ხარხელაური 

35. ქურასბედიანი სალომე

სადისერტაციო თემა: საბანკო სისტემაში უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობისა და კონტროლის სრულყოფის გზები საქართველოში

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. მ. ჭელიძე

36. მამაცაშვილი ეთერ

სადისერტაციო თემა: ფინანსური რისკების სისტემური მართვა გლობალიზაციის პირობებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ნოზაძესაჯარო მმართველობა

(ივლისი 2019)

1.      გორშკოვა თამარ

სადისერტაციო თემა: დანაშაულის პრევენცია, როგორც ეფექტიანი საჯარო მმართველობის შემადგენელი ნაწილი

2.      ბრეგაძე ნანა

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო სამოქალაქო სამსახურში მმართველობითი გადაწყვეტილებებისა და მათ მიღებაში სახელმწიფო მოხელეების როლის კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები

3. ჯახაია მაია 

სადისერტაციო თემა: საზოგადოებრივი ურთიერთობების სისტემა საქართველოს საჯარო მმართველობაში-გამოწვევები, შესაძლებლობები

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ო. ბაღათურია 

4. ცაცანაშვილი ქეთევან

სადისერტაციო თემა: ინოვაციური საქმიანობის სახელმწიფო მართვა საქართველოში (პრობლემები და გადაჭრის გზები)

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. იაშვილი  

5. სისვაძე ლევანი

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო მართვის ინოვაციური მეთოდები ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ოთარ ქოჩორაძე

6. შორენა წიქარიძე

თემა: „სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: სრ. პროფ.  ნინო ნიშნიანიძე

7. სოფიო ვაჩაძე

თემა: „საქართველოს თანამედროვე საჯარო მმართველობის სისტემის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპების დამუშავება“

ხელმძღვანელი: პროფ. შ. დოღონაძე