24 მარტ

ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების - ნიკო ნიკოლაძის, აკაკი ხოშტარიას და დავით სარაჯიშვილის სახელობის სამი საფაკულტეტო სტიპენდიის მოსაპოვებლად!
24 მარტ

სლოვაკეთის ეროვნული სტიპენდია

ცხადდება კონკურსი 2023/2024 სასწავლო წლის  სლოვაკეთის ეროვნული სტიპენდიის პროგრამაზე
23 მარტ

გაცვლითი პროგრამა იასარის უნივერსიტეტში

გაცვლითი პროგრამა იასარის უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
23 მარტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა პალერმოს უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა პალერმოს უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
23 მარტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი თანამშრომლებისთვის)
22 მარტ

სტუ-ში ზაარლანდის უნივერსიტეტის პროფესორები საჯარო ლექციებს ჩაატარებენ

გერმანელი პროფესორების საჯარო ლექციები სტუ-ის მე-6 სასწავლო კორპუსში, #710ა აუდიტორიაში, თანმიმდევრობითი თარგმანის უზრუნველყოფით ჩატარდება
ყველა სიახლის ნახვა

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომებიბიზნესის ადმინისტრირება

(თებერვალი 2023) 


ბორცვაძე ნინო    

სადისერტაციო თემა: „სოციალური მედიის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმის ინდუსტრიაში“

ასათიანი გიორგი           

სადისერტაციო თემა: „საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფა საქართველოში“

აბულაძე თეონა            

სადისერტაციო თემა:  „წარმატების ფაქტორები მცირე და საშუალო ბიზნესში

ოთარაშვილი ქეთევან      

სადისერტაციო თემა: „კულტურათაშორისი კომუნიკაციების გავლენა საქართველოს ბიზნეს მენეჯმენტის განვითარებაზე“

აბრალავა გრიგოლ   

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირება“

სანიკიძე ეკატერინე

სადისერტაციო თემა: „საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში“

ბუსკივაძე ოთარ

სადისერტაციო თემა: გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები ენტროპიის მენეჯმენტში

ბექაური გიორგი    

სადისერტაციო თემა „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ადმინისტრირების გამოწვევები საერთაშორისო ხელშეკრულებების გლობალურ სისტემაში“

ომანაძე ირმა    

სადისერტაციო თემა: ინტელექტუალური კაპიტალის გამოყენება და განვითარება საბანკო მენეჯმენტში“

მიქაია ელიკო    

სადისერტაციო თემა: „საკრედიტო სფეროში ფინანსური ინოვაციების ეფექტიანი გამოყენების ასპექტები“

მუშკუდიანი ვალერი   

სადისერტაციო თემა: საკრედიტო პორტფელის მართვის სრულყოფის მიმართულებები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში“


საჯარო მმართველობა

(თებერვალი 2023)


ამულაიძე თამთა   

სადისერტაციო თემა: „თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების როლი სახელმწიფო მართვაში (საქართველოს აგრარული სექტორის მაგალითზე)“

დიღმელიშვილი იოსებ   

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობითი გადაწყვეტილებების საკონსტიტუციო კონტროლის მექანიზმები საქართველოში

ჭიპაშვილი ზაზა   

სადისერტაციო თემა: ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებულთა მოტივაციის საკითხები

სვანაძე  ვლადიმერ    

სადისერტაციო თემა „კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და მართვის სტრატეგია”

ჯიბლაძე მარიამ           

სადისერტაციო თემა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ტენდენციები საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებაში“

 

თაბაგარი ჟუჟუნა

სადისე­რტაციო თემა „მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (რუსთავის და მცხეთის მაგალითზე)“

იოსელიანი ჟუჟუნა

სადისე­რტაციო თემა „საჯარო მოხელის სოციალური როლის მოდელი და ფსიქო-სოციალური ანალიზი “
ბიზნესის ადმინისტრირება

(დეკემბერი 2022)

მოწყობილი ლია

სადისერტაციო თემა: სასაქონლო ნაკადების მოძრაობის საბუღალტრო აღრიცხვა და ანალიზი სავაჭრო მენეჯმენტის სისტემაში

კავაძე ვასილ 

სადისერტაციო თემა: ორგანიზაციული კულტურა კონფლიქტების მართვაში

კოჟორიძე ილია

სადისერტაციო თემა: სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მართვა და ეფექტიანი ფუნქციონირება გლობალიზაციის პირობებში

ატრუშბა რაულ

სადისერტაციო თემა: უძრავი ქონების მარკეტინგული მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები

ხარიტონაშვილი თამარი  

სადისერტაციო თემა: საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში

ფოფხაძე გვანცა

სადისერტაციო თემა: ნეირომარკეტინგული კვლევების გამოყენება ბიზნესშიბიზნესის ადმინისტრირება

(ნოემბერი 2022)

გოჩა ნადირაძე

სადისე­რტაციო თემასახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის შეფასება თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში“. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ფაილოძე.

საბა ბურჯალიანი

სადისე­რტაციო თემა „ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის სრულყოფა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“

მარიამ წიკლაური

სადისე­რტაციო თემა „მცირე ბიზნესის ადაპტაციური მენეჯმენტის ფორმირების თავისებურებები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“

ხვიჩა შარაშიძე

სადისე­რტაციო თმა „რეგიონის საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების ძირითადი მიმართულებები“.

ირინე წიკლაური

სადისე­რტაციო თემა „განათლების მართვისროლი საქართველოს ინკლუზიური ზრდის უზრუნველყოფაში (საშუალო, პროფესიული დაუმაღლესი სასწავლებლების მაგალითზე)“.

ონისე მირცხულავა

სადისე­რტაციო თემა „გადასახადების სახელმწიფო მართვის მექანიზმის როლი ბიზნესის რეგულირებაში“.

რუსუდან ბულბულაშვილი

სადისე­რტაციო თემა „სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტის ორგანიზაციულ-მმართველობითი მექანიზმები“.

მარიამ თავზარაშვილი

სადისე­რტაციო თემა „მარკეტინგის მნიშვნელობა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების განვითარებაში“.

 

 ბიზნესის ადმინისტრირება

(ოქტომბერი 2022)


კურტანიძე მარიამ

თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირება ახალგაზრდებში

აქიმიშვილი ნინო

სადისერტაციო თემა:სასტუმროს ფუნქციონირებისეფექტიანობის ამაღლების გზები

გოგიტიძე გიორგი

სადისერტაციო თემა:ტურისტული ბიზნესის მართვააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთიან ზონაში

ბეგდარაშვილი თამარი

სადისერტაციო თემა: „ფირმის მართვის ადაპტური მოდელი“.

ბერიძე იაგო

სადისერტაციო თემა: საქართველოში ბიზნეს-გარემოსფორმირება ევროკავშირთან ასოცირების პირობებშ

ქორიძე ნატო   

სადისერტაციო თემა: საქართველოში ავეჯის წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები

აბაშიძე გოჩა

სადისერტაციო თემა: „საგადასახადო პოლიტიკის გავლენა საწარმოთა გადახდისუნარიანობაზე

კანაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: ორგანიზაციული სწავლებისმდგრადი განვითარება საქართველოს ბიზნეს სექტორში

 

 ბიზნესის ადმინისტრირება

(ივლისი 2022)

ნოღაიდელი ნატალია
სადისერტაციო თემა: ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სრულყოფა ენერგოეფექტურიტექნოლოგიების ბაზარზე საქართველოში"

სირაძე მაია
სადისერტაციო თემა: ჭარბვალიანობა საქართველოში, მისი გამომწვევი მიზეზები და გადაჭრის გზები

ბლიაძე ნოდარ
სადისერტაციო თემა - „კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივიშეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები"

 თაბუკაშვილი თამთა

სადისერტაციო თემა: სინერგეტიკული მენეჯმენტისგანვითარების თანამედროვე ტენდენციები

ბაკაშვილი დალი

სადისერტაციო თემა: ომპანიის პერსონალისშიდაორგანიზაციული ქცევის მართვა ფსიქოფიზიოლოგიური მახასიათებლებით

ფახურიძე მურად  

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების ინოვაციური მენეჯმენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში

კახიძე ნათია
სადისერტაციო თემა: ინოვაციურიბიზნეს-ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება მართვაში

გრიგალაშვილი ბიძინა

სადისერტაციო თემა: საქართველოსბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემის სრულყოფის გზები

ჯოლია გიორგი

სადისერტაციო თემა:  კორპორაციული მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი ადაპტაციის გზები საქართველოში


ბიზნესის ადმინისტრირება

(მარტი 2022)

ღირსიაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა (IPSAS) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) გავლენა საქართველოს საფინანსო სექტორზე

ლომაია მარიამ

სადისერტაციო თემა: მარკეტინგის მენეჯმენტის ტენდენციები დაგანვითარების პერსპექტივები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ჯაგოდნიშვილი მანუჩარ

სადისერტაციო თემა:  ქ. თბილისის მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფის ასპექტები

 

ბიზნესის ადმინისტრირება

(თებერვალი 2022)

თელია კონსტანტინე

სადისერტაციო თემა: “პერსონალის მართვის თავისებურებები თანამედროვე ორგანიზაციის ტრანსფორმირებაში”

ხმიადაშვილი ნინო

სადისერტაციო თემა: ხარისხის მართვის თანამედროვე ტენდენციები საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში

 

 

საჯარო მმართველობა

(დეკემბერი 2022)

კვერნაძე ნიკა

სადისერტაციო თემა: ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში.

შამუგია რუსუდან    

სადისერტაციო თემა: თანამედროვე ტექნოლოგიები საჯარო მმართველობაში

რუხაძე მონიკა

სადისერტაციო თემა:პოლიტიკოსის როლი საჯარო მმართველობაში


საჯარო მმართველობა

(ნოემბერი 2022)

 ნინო ხარატი

სადისე­რტაციო თემა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა მართვის თავისებურებანი"

თინათინ დაუთაშვილი

სადისე­რტაციო თემა არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ღია მმართველობის დამკვიდრებაში საქართველოში“.

ნინო ბაკურაძე

სადისე­რტაციო თემა „პროფესიული განათლების სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფა საქართველოში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის მაგალითზე)“.

     “. 

 საჯარო მმართველობა

(ოქტომბერი 2022)


ქიმაძე გიორგი

სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის როლი საზოგადოების მობილიზების საკითხებში

გველებიანი ვახტანგ

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნების პრაქტიკული იმპლემენტაცია საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებში (პოლონეთი, ლიეტუვა)

ცოტნიაშვილი ოთარ

სადისერტაციო თემა: „საკადრო პოლიტიკის სრულყოფის მექანიზმები საქართველოს საჯარო სამსახურში

უგულავა მაია

სადისერტაციო თემა: „ფინანსურიკონტროლის როლი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის საჯარო მართვაში“

მდივანი მუხრან  

სადისერტაციო თემა: პარლამენტის კონსტიტუციურიპრეროგატივის განხორციელების მნიშვნელობა საჯარო მმართველობისთვის

ხიჯაკაძე ლანა

სადისერტაციო თემა: „ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა (პრობლემები და გადაჭრის გზები)


საჯარო მმართველობა

(ივლისი 2022)

შანიძე შოთა
სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოძალაუფლების კონცენტრაციის გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში

ბღარაშვილი ნანა  

სადისერტაციო თემა: „საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო პროცესები საქართველოში“

მიროტაძე გიორგი
სადისერტაციო თემა: მოსამართლეთამენეჯერული ფუნქციების ანალიზი საქართველოს სასამართლო სისტემაში

გოხელაშვილი სოფიო
სადისერტაციო თემა: საქართველოსხელისუფლების როლი სასმელი წყლის რესურსების მართვაში

ჯანაშია ლაშა

სადისერტაციო თემა: „უწყებათაშორისი კოორდინაციის პრობლემებიტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში"


საჯარო მმართველობა

(მარტი 2022)

თავზარაშვილი ნინო

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოს როლი პროფესიული განათლების სისტემაში და მიმდინარე გამოწვევები

კორძახია მიშა  

სადისერტაციო თემა: შრომის დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სრულყოფა საქართველოს რეგიონებში

იარღანაშვილი ხათუნა

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ინსტიტუტების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ჭყონია ნატალია

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპები საქართველოს სასკოლო განათლების სისტემაში

კანდელაკი ნატალია

სადისერტაციო თემა: ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში.

მელაძე ციალა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ა.ფრანგიშვილი

სადისერტაციო თემა: საარჩევნო პროცესების ადმინისტრაციული მართვის კონცეპტუალური მოდელი

აზნაურაშვილი ზურაბი

სადისერტაციო თემა: პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საშუალება

ჩანჩიბაძე ვალერიან

სადისერტაციო თემა: ციფრული ტრანსფორმაცია, როგორც ელექტრონული მმართველობის განვითარების საფუძველი საქართველოში (პრობლემები და გადაჭრის გზები)

კენჭოშვილი სალომე

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოს ფუნქცია საქართველოში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის განვითარებაში


საჯარო მმართველობა

(თებერვალი 2022)

ონიანი მაია

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფოსსოციალური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები და მათი გადაჭრის გზები თბილისისმუნიციპალიტეტში

ჭანტურია მარიამ

სადისერტაციო თემა: ელექტრონულიხელმოწერის პრობლემები: საერთაშორისო გამოცდილება და გამოწვევები საჯარო მმართველობაში