27 მაი

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი - სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამა 2022

ინფორმაცია ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამის შესახებ 2022/23 წლისათვის
23 მაი

კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი

გრძელდება კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი, 27 მაისს 13.00 საათზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს დავით შოშიტაშვილი.
22 მაი

Invitation to the international conference at DSUIA

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs announces ІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-AND-PRACTICAL CONFERENCE Human Rights Protection in Ukraine in Martial Law: Key Problems and Their Solution scheduled on 24 June 2022
22 მაი

მივლინების ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორის ნინო ქავთარაძის Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის ფარგლებში მივლინების ანგარიში
22 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+  გაცვლითი პროგრამის შესახებ სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
ყველა სიახლის ნახვა

ჩვენს შესახებჩვენს შესახებ

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტი შეიქმნა 2018 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს ერთობლივი დადგენილებით.

ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტრუქტურაში მყოფ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია ბიზნესის და სამართლის სფეროში აქტუალურ პრობლემათა იდენტიფიცირება და სამეცნიერო-კვლევით პროექტებზე მუშაობა, თემატური ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერნეციების ორგანიზებაში მონაწილეობა.

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტის მისია: ინსტიტუტის კომპეტენციების ფარგლებში თანამშრომლობა სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ხელშეკრულების ან/და მემორანდუმის გაფორმება ერთობილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედგენისა და განხორციელების მიზნით საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებო და სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებთან. საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობა.