30 ნოე

ჩატარდა კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 2021 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა მე-15 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, რომელიც მიეძღვნა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს.
29 ნოე

Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებების გრაფიკი და ბმულები

დეტალური ინფორმაცია Erasmus+ საინფორმაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ასევე, საინფორმაციო ღონისძიებათა განრიგი
29 ნოე

Erasmus+ საგრანტო კონკურსის საინფორმაციო ღონისძიებები

გამოცხადდა Erasmus+ 2021-2027 წლების პროგრამა, რომელშიც შეტანილია მომავალ წელს გამოსაცხადებელი ყველა ქოლი
26 ნოე

წიგნის პრეზენტაცია

3 დეკემბერს 11:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის დარბაზში , გაიმართება ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის, საჯარო მმართველობის დოქტორი ლაშა გოგიძის წიგნის პრეზენტაცია
26 ნოე

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების კონკურსი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ნიჭიერი სტუდენტების მხარდასაჭერად კვლევითი ნაშრომების  კონკურსი დაიწყო
26 ნოე

ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე მონაწილეობა

დროული რეგისტრაციისთვის საქართველოს ინტერნეტ მმართვლეობის ფორუმის წევრების სახელით გვინდა მოგიწვიოთ საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმზე თარიღი: 2021 წლის 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი
ყველა სიახლის ნახვა

ჩვენს შესახებჩვენს შესახებ

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტი შეიქმნა 2018 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს ერთობლივი დადგენილებით.

ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტრუქტურაში მყოფ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია ბიზნესის და სამართლის სფეროში აქტუალურ პრობლემათა იდენტიფიცირება და სამეცნიერო-კვლევით პროექტებზე მუშაობა, თემატური ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერნეციების ორგანიზებაში მონაწილეობა.

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტის მისია: ინსტიტუტის კომპეტენციების ფარგლებში თანამშრომლობა სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ხელშეკრულების ან/და მემორანდუმის გაფორმება ერთობილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედგენისა და განხორციელების მიზნით საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებო და სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებთან. საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობა.