26 იან

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ვროცლავის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ვროცლავის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (კონკურსი თანამშრომლებისთვის)
26 იან

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (კონკურსი თანამშრომლებისთვის)
25 იან

საინფორმაციო დღე - კვლევითი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისი გიწვევთ ონლაინ საინფორმაციო დღეზე I სვეტის კვლევითი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით.
25 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
25 იან

სტუდენტის საჯარო ლექცია

მაგისტრატურის სტუდენტმა ლანა რამიშვილმა პირველი კურსის სტუდენტებთან ჩაატარა ლექცია თემაზე: „ტურისტული კომპანიის ფუნქციონირების ძირითადი ასპექტები“
25 იან

სტუდენტების საყურადღებოდ !

მიმდინარე წლის 30 იანვრიდან  4 თებერვლამდე იწარმოებს დოკუმენტური მასალის, საკურსო  პროექტების ჩაბარება და სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე მყოფი სტუდენტებისთვის შუალედური და მიმდინარე ქულების აღდგენა
ყველა სიახლის ნახვა

ჩვენს შესახებჩვენს შესახებ

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტი შეიქმნა 2018 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს ერთობლივი დადგენილებით.

ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტრუქტურაში მყოფ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია ბიზნესის და სამართლის სფეროში აქტუალურ პრობლემათა იდენტიფიცირება და სამეცნიერო-კვლევით პროექტებზე მუშაობა, თემატური ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერნეციების ორგანიზებაში მონაწილეობა.

ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტის მისია: ინსტიტუტის კომპეტენციების ფარგლებში თანამშრომლობა სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ხელშეკრულების ან/და მემორანდუმის გაფორმება ერთობილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედგენისა და განხორციელების მიზნით საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებო და სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებთან. საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობა.