02 თებ

ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ონლაინ სასწავლო კურსები

ინფორმაცია,  რომელიც ეხება „ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს“ (TICA, Thailand International Cooperation Agency) მიერ, 2023 წლისთვის, 6 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შემოთავაზებულ ონლაინ სასწავლო კურსებს
01 თებ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პროფესორ ე. როჭიკაშვილთან  გამოცდები სასწავლო კურსში - „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში“  ჩატარდება კომპიუტერული  ცენტრი 1 -ში   ( პირველი კორპუსი, მე-6 სართული)
30 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
30 იან

ბრძანება 17.01.2023 № 13-05/2

ბრძანება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
30 იან

მაგისტრატურის საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები
30 იან

ბრძანება 16.01.23 № 13-05/1

ბრძანება  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კოლოკვიუმიების შეფასებისათვის კომისების შექმნის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

ტურიზმის და მარკეტინგის დეპარტამენტი

ტურიზმის და მარკეტინგის დეპარტამენტი (1103)

N

გვარი, სახელი

თანამდებობა

შეჭრილი

1.     

მეტრეველი მარინა

პროფესორი 240 (180)

-

2.     

ბარკალაია ბესიკ

პროფესორი 500

2019 წ

3.     

ქუთათელაძე რუსუდანი

პროფესორი 240 (120)

-

4.     

კოჭლამაზაშვილი ლელა

პროფესორი 240

-

5.     

მამფორია ნანი

პროფესორი(ა) 360

-

6.     

მალანია ელისაბედ

პროფესორი(ა) 420

-

7.     

ნადარეიშვილი ნანა

პროფესორი(ა) 420

-

8.     

ფირანაშვილი მაკა       

პროფესორი(ა) 210

-

9.     

მაზიაშვილი ნინო

პროფესორი(ა) 210

-

10.

ბერიკაშვილი ლია

პროფესორი(ა) 420

-

11.

ქინქლაძე რუსუდანი

პროფესორი(ა) 420

-

12.

ჯორბენაძე ზურაბ

პროფესორი(ა) 420

-

13.

დევიძე თამარ

პროფესორი(ა) 210

-

14.

დათაშვილი ლაშა-გიორგი

ასისტ.პროფ. 270

-

15.

თოფჩიშვილი მარინე

ასისტ.პროფ. 540

-

16.

ზავრაშვილი ნინო

ასისტ.პროფ. 270

-

17.

ბერუაშვილი მანანა

ასისტ.პროფ. 270

-

18.

მაჭარაშვილი თამარ

ასისტ.პროფ. 250

2019 წ

19.

შარაშენიძე ალექსანდრე

ასისტ.პროფ. 270

-

20.

ღვედაშვილი ნაირა

ასისტ.პროფ. 270

-

21.

დათაშვილი მარიამი

ასისტ.პროფ. 270

-

მთის მდგრადი ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი

1

ვასაძე მანანა

პროფესორი 240 (180)

-

2

ქობლიანიძე თამარი

ასოც. პროფ. 210

-

3

შილაკაძე ეკატერინე

ასისტ. პროფ. 270

-