18 მაი

ჩატარდა კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

2022 წლის 16 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
18 მაი

ბრძანება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის
18 მაი

სახელმწიფო სტიპენდიანტთა სია

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სახელმწიფო სტიპენდიანტთა სია (2021-2022, 1 სემესტრი)
17 მაი

მაგისტრატურის კომისიები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის
16 მაი

საერთაშორისო კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კვლევების გლობალური პრაქტიკა“
15 მაი

მაროკოს Erasmus+ ეროვნული ოფისი - Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022

ინფორმაცია საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ „Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022“, რომელიც ეძღვნება უმაღლესი განათლებისა და ინოვაციების სფეროში უმაღლესი დონის სამეცნიერო გაცვლებს
ყველა სიახლის ნახვა

არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი

არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი 

აკადემიური პერსონალი

დეპარტამენტის უფროსი - ნანა ხაზარაძე

სრული პროფესორი
1. ხაზარაძე ნანა
2 ინანიშვილი გივი

ასოცირებული პროფესორი
1. ხოხობაშვილი თამარ
2. აბუთიძე მანანა
3. ზაალიშვილი ნინო
4. ქუთათელაძე მაია
5. თოდაძე ხათუნა
6. მესხია მარინა
7. ჯორჯიკია ნათელა

ასისტენტ-პროფესორი
1. ცუცქირიძე დარეჯან
2. ასლამაზიშვილი ლამარა