02 თებ

ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ონლაინ სასწავლო კურსები

ინფორმაცია,  რომელიც ეხება „ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს“ (TICA, Thailand International Cooperation Agency) მიერ, 2023 წლისთვის, 6 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შემოთავაზებულ ონლაინ სასწავლო კურსებს
01 თებ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პროფესორ ე. როჭიკაშვილთან  გამოცდები სასწავლო კურსში - „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში“  ჩატარდება კომპიუტერული  ცენტრი 1 -ში   ( პირველი კორპუსი, მე-6 სართული)
30 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
30 იან

ბრძანება 17.01.2023 № 13-05/2

ბრძანება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
30 იან

მაგისტრატურის საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები
30 იან

ბრძანება 16.01.23 № 13-05/1

ბრძანება  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კოლოკვიუმიების შეფასებისათვის კომისების შექმნის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

მაგისტრატურა
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება აკრედიტებული 2022-2023 სასწავლო წლიდან  (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

     · ქართულ ენაზე

     · ინგლისურ ენაზე

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საბანკო პროცესების მართვა (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა 2022-2023 სასწავლო წლიდან (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

     · ქართულ ენაზე

     · რუსულ ენაზე

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა სასტუმრო მომსახურების მართვა (ქართულენოვანი)