20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+  გაცვლითი პროგრამის შესახებ სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
20 მაი

გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო

გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო „ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი“, ავტორები: ნ.ფაილოძე, რ.ქუთათელაძე, ლ.ჭუმბურიძე, ზ.თოლორდავა
20 მაი

1 და 2 ივლისს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 1 და 2 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო) მასპინძლობს პირველ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას: „მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“
19 მაი

სემინარების შეფასების კომისიები

ბრძანება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სემინარების შეფასებისათვის კომისიების შექმნის შესახებ
19 მაი

კოლოკვიუმების შეფასების კომისიები

ბრძანება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კოლოკვიუმების შეფასებისათვის კომისიების შექმნის შესახებ
18 მაი

ჩატარდა კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

2022 წლის 16 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
ყველა სიახლის ნახვა

მაგისტრატურა
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება აკრედიტებული 2022-2023 სასწავლო წლიდან  (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

     · ქართულ ენაზე

     · ინგლისურ ენაზე

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საბანკო პროცესების მართვა (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა 2022-2023 სასწავლო წლიდან (ქართულენოვანი)

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

     · ქართულ ენაზე

     · რუსულ ენაზე

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა სასტუმრო მომსახურების მართვა (ქართულენოვანი)