GEO | ENG

საერთაშორისო კონფერენცია

კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველ ქართულ ანბანში და ძეგლებზე
9-11 ოქტომბერი, 2014
ორგანიზატორები
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ჟურნალი „ქართველოლოგია“
აუდიტორული კომპანია: PKF Georgia

ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ჩატარების თარიღი: 9-11 ოქტომბერი, 2014
კონგრესის მიზანი
კონფერენციის მიზანია:
გააცნოს ქართველ და მსოფლიო საზოგადოებას ქართული ასომთავრული დამწერლობის, როგორც ურთულესი მათემატიკური, გეომეტრიული, ასტრონომიული, ქრონოლოგიური და რელიგიური სისტემების ურთიერთშეღწევადი შრეების ანბანური მექანიზმი და ამ ცოდნის ფიქსირების არტეფაქტები, მათი ანალიზი და გავრცელების დიაპაზონი.
მიმართოს მსოფლიოს მკვლევართა ყურადღება ქართულ ასომთავრულ ანბანში კოდირებული ცოდნის სისტემური კვლევის ჩატარების აუცილებლობისკენ, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ ქართველურ, არამედ მსოფლიოს სადამაწერლობო სისტემებსა და კაცობრიობის ისტორიაში დაგროვილ უდიდეს სამეცნიერო ცოდნას.

კონფერენციის თემატიკა განისაზღვრება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ქვემოთჩამოთვლილი ასპექტებით:

  • ქართული ასომთავრული როგორც რთული სადამწერლობო სისტემა;
  • ქართული ასომთავრული და ასტრონომია;
  • ქართული ასომთავრული და ზუსტი მეცნიერებები: მათემატიკა, გეომეტრია, ქრონოლოგია;
  • ქართული ასომთავრული და უძველესი სადამწერლობო სისტემები: შუმერული, ეგვიპტური, კრეტის, ფინიკიური და სხვ.;
  • ქართული ასომთავრული - წარმოშობა და დათარიღება;
  • ქართული ასომთავრული და არქეოლოგია.

მიმართულება
პალეოგრაფია
ქართველოლოგია
ასირიოლოგია
არქეოლოგია
არქეო-ასტრონომია
ძველი ისტორია
ძველი მათემატიკა
ფოლკლორი

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

მნიშვნელოვანი თარიღები
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 25 ივლისი, 2014
შეტყობინება თეზისების მიღება/არმიღების შესახებ: 25 აგვისტო, 2014
სასტენდო მოხსენების წარდგენის ბოლო ვადა: 15 აგვისტო, 2014

თეზისების წარდგენის წესი
მოცულობა: არაუმეტეს 300 სიტყვისა ინგლისურ ენებზე
შრიფტი და შრიფტის ზომა: Sylfaen 12, ინტერვალი სტრიქონებს შორის 1,5
ფორმატი: MS Word და PDF.
თეზისები გამოაგზავნეთ მისამართზე: r.gvetadze@ubc-i.com
კონფერენციაში მონაწილეობის გადასახადი: საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 50 ლარი; უცხოელი მონაწილეებისთვის - 50 ევრო.
ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები:
ს.ს „თიბისი ბანკის“ ცენტრალური ფილიალი
საბანკო კოდი: TBCBGE22
მიმღების დასახელება: რაულ გვეტაძე (GTU) კონფერენციის გადასახადი

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE59 TB70 0974 6365 1000 18

 

ევროს ანგარიშსწორების რეკვიზიტები:

 

INTERMEDIARY:

 

DEUTSCHE BANK A.G.

D-6236, FRANKFURT/ESCHBORN

SWIFT: DEUTDEFF

BLZ: 50070010

TBC BANK's Correspondent Account: #9499096

 

BENEFICIARY'S BANK:

 

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC "TBC Bank'', Head Office

SWIFT: TBCBGE22

 

BEN'S Account: GE30 TB70 0974 6366 1000 28

NAME OF BENEFICIARY: RAUL GVETADZE
რეგლამენტი
პლენარული სხდომის მოხსენება - 30 წუთი, მსჯელობა 10 წუთი
სექციური სხდომის მოხსენება - 20 წუთი, მსჯელობა - 5 წუთი

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურვლებმა უნდა შეავსონ ელექტრონული ანკეტა და ატვირთონ თეზისები.
კონფერენციასთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკითხზე, მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს მისამართზე:
რაულ გვეტაძე r.gvetadze@ubc-i.com მობ: 598 15 37 88
ნელი მახარაძე qartvelologia@gmail.com მობ: 593 13 33 78
ბადრი ცხადაძე zebede@rambler.ru მობ: 597 09 21 48
გელა ღვინეფაძე gvinepadze@gmail.com მობ: 595 61 49 98
ანა მესხი annameskhi@yahoo.com მობ: 599 11 40 89

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
არჩილ ფრანგიშვილი  - თავმჯდომარე, სტუ-ს რექტორი
ზურაბ გასიტაშვილი - თავმჯდომარის მოადგილე
რაულ გვეტაძე - სამეცნიერო ხელმძღვანელი
წევრები:
ლევან კლიმიაშვილი
ოთარ ზუმბურიძე
ქეთევან ქოქრაშვილი
გიორგი გოგიჩაიშვილი
რუსუდან ქუთათელაძე
თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი
ნელი მახარაძე
გურამ ცერცვაძე
გია კვაშილავა
იგორ კვესელავა

კონფერენციის ჩატარების მისამართი

0175, თბილისი, საქართველო, კოსტავა ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, გიორგი ნიკოლაძის სახელობის დარბაზი.

პატივისცემით,
კონფერენციის ორგკომიტეტი.