კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველ ქართულ ანბანში და ძეგლებზე
GEO | ENG

დრო და ადგილი

 

9-11 ოქტომბერი, 2014
ორგანიზატორები
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ჟურნალი „ქართველოლოგია“
აუდიტორული კომპანია: PKF Georgia

ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კოსტავას 77, 0175 თბილისი, საქართველო