საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ხელშეკრულებები

 • სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სან დიეგო, აშშ) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი, განახლებადი)
 • ათონის წმიდა მთის ვატოპედის წმიდა და დიდი სავანე 2018 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩერკასის სახ. უნივ. 2018 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი 2019 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 2019 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის ბიზნესის კოლეჯი (ლიტვა, ვილნიუსი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვარმინო-მაზურის უნივერსიტეტი ოლშტინში (ოლშტინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს საინჟინრო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელოსტოკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ბელოსტოკი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • AGH სამეცნიერო-ტექნიკური უნივერსიტეტი (კრაკოვი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩენსტოხოვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩენსტოხოვა, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურინამის ანტონ დე კომის სახელობის უნივერსიტეტი (პარამარიბო, სურინამი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ლოძი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.01.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ალ-მუსტაქბალის უნივერსიტეტის კოლეჯი (ელ-ჰილა, ერაყი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 3.06.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტის კოლეჯი (გეიზენჰეიმი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პატრას უნივერსიტეტი (პატრა, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.10.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • აბდულა გიულის უნივერსიტეტი (კაისერი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.11.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პამუკალეს უნივერსიტეტი (პამუკალე, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჩერკასის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩერკასი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.02.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დონის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (დონი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კარლსრუეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (კარლსრუე, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:4 წელი)
 • ათენის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (ათენი, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • კატანიის უნივერსიტეტი (კატანია, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ენერგეტიკოსთა ასოციაცია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.05.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აიხშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტი (აიხშტეტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პ. ო. სუხოის სახელობის გომელის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (გომელი, ბელარუსის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატი (NVE) (ნორვეგია), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, გარემოს ეროვნული სააგენტო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გუიჩჟოუს უნივერსიტეტი (გუიანი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12. 2020)
 • შპს "არემჯი - რიჩ მეტალს გრუპი” (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • Has გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სს „მოგილიოვლიფტმაში“ (მოგილიოვი, ბელარუსის რესპუბლიკა) და შპს „სის ბიზნეს სერვისი“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მდგრადი მშენებლობის გერმანული საზოგადოება DGNB GmbH (შტუტგარტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • პარიზი-სამხრეთი 11 უნივერსიტეტი (პარიზი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს “ჯორჯიან მანგანეზი“ (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კიოლნის ტექნიკური უნივერსიტეტი (კიოლნი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩონბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩონჯუ, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:29.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ოსტრავას ტექნიკური უნივერსიტეტი (ოსტრავა, ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბიდგოშის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ბიდგოში, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (პოზნანი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.09.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პოლონეთის ტელეკომუნიკაციის ეროვნული ინსტიტუტი (ვარშავა, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ელექტრონული ტექნოლოგიების ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბურგენლანდის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ეიზენშტადტი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სატყეო მეურნეობის უნივერსიტეტი (სოფია, ბულგარეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პეტროშანის უნივერსიტეტი (პეტროშანი, რუმინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნიშის უნივერსიტეტი (ნიში, სერბეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:07.12.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რომის უნივერსიტეტი "Tor Vergata" (რომი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • მილანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 7 წელი)
 • მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიშინიოვი, მოლდოვის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კერალას უნივერსიტეტი (ტრივანდრუმი, ინდოეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.05.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სურსათის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი (მინსკი, ბელორუსიის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გდანსკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (გდანსკი, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლ’აკუილას უნივერსიტეტი (ლ’აკუილა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • შპს “ECOi” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 14.02.2018)
 • ჰრადეც კრალოვეს უნივერსიტეტი  (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს შომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (თბილისი,  საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სააქციო საზოგადოება “RMG Copper” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2019 )
 • ბანგლადეშის მსოფლიო უნივერსიტეტი (დჰაკა, ბანგლადეში)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლინაეუსის უნივერსიტეტი (სმოლანდი, შვედეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ევროპის ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ნაციონალური კვლევითი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი „МИСиС“ (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.01.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება და საქართველოს საინჟინრო აკადემია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.11.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ფოჯას უნივერსიტეტი (ფოჯა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (მინსკი, ბელორუსია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტი (ფოთი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ “დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“  (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 30.11.2017)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო  (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: 10 წელი)
 • ჩჟეცზიანის Wanli უნივერსიტეტი (ნინბო, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურსათის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27. 01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ვენის უნივერსიტეტი „მოდული“ (ვენა, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 06.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტიანცზინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (ტიანცზინი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.05.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.05.2016) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს პარლამენტის აპარატი (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ალკალას უნივერსიტეტი (მადრიდი, ესპანეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კანვონდოს ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩხუნჩხონი, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „აქსის“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 25.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „ბურჯ“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ა (ა) იპ „ასოციაცია ატუ“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვიძემეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (ვალმიერა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტუვინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიზილი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ლუბლინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის დიზაინისა და ტექნოლოგიების კოლეჯი (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.11.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი (თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.15) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.09.15)
  (თანამშრომლობის ვადა: -)
 • სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.05.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.03.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.02.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპს “ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.12.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • იენას ფრიდრიჰ შილერის უნივერსიტეტი (იენა, გერმანია)
 • ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.04)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • გრაცის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (გრაცი, ავტსრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.10.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვილნიუსის უმაღლესი განათლების კოლეჯი (ვილნიუსი, Lატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.05.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ასოციაცია “ Rondine Cittadella della Pace” (არეცო, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: მინიმუმ 12 წელი)
 • კარადენიზის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპიზონი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.02.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ნოტინგემის უნივერსიტეტი (ნოტინგემი, დიდი ბრიტანეთი)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჰეილბრონის უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.02.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • ევროპულ უნივერსიტეტთა ასოციაცია EUA (ბრიუსელი, ბელგია)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 17.04.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შავი ზღვის უნივერსიტეტთა ქსელი (რუმინეთი, კონსტანტა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1998)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ევროპის უნივერსიტეტთა საინფორმაციო სისტემების ასოციაცია (პარისი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1995)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • თანამედროვე ჰუმანიტარული აკადემია (მოსკოვი, რუსეთი) და რუსეთი- საქართველოს თანამედროვე ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 05.06.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • პოლტავის სამომხმარებლო კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ქ. პოლტავა, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 20.10.09.)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • ვილნიუსის გედიმინას სახ. ტექნიკური უნივერსიტეტი (ვილნიუსი, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.10.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აიოვა, აშშ)
 • ჯორჯ მეისონის სახ. უნივერსიტეტი (ვირჯინია, ასს)
 • პენსილვანიის ჰარისბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პენსილვანია, აშშ)
 • სანტა კლარას უნივერსიტეტი (კალიფორნია, აშშ)
 • ამერიკის კოლეჯთა და უნივერსიტეტთა ასოციაცია (AAC&U) (აშშ)
 • საერთაშორისო განვითარების სახალხო კოლეჯები (CCID - აშშ)
 • კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (CIDA) (კანადა)
 • კირკვუდის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მუსკატინის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მორაინ ვალის საგანმანათლებლო ცენტრი (აშშ)
 • ვაუკეშა ქაუნტის ტექნიკური კოლეჯი (აშშ)
 • კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (კაუნასი, ლიტვა)
 • დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ჰესენი, გერმანია)
 • ლაპერნატას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ფინეთი)
 • ტერნოპილის ნაციონალური ეკონომიური უნივერსიტეტი (ტერნოპილი, უკრაინა)
 • ლეიქ ქოუნტი კოლეჯი (გრაუსლეიკი, აშშ)
 • ჩრდილოეთ ვისკონსინის ტექნიკური კოლეჯი (გრინ ბაი, აშშ)
 • სელკირკ კოლეჯი (კასტლეგარი, კანადა)
 • სამხრეთ-დასავლეთ ვირჯინიის სახალხო კოლეჯი (რიჩლენდი, აშშ)
 • დასავლეთ აიოვას ტექნიკური კოლეჯი (სიოქს სიტი, აშშ)
 • ტომპსონ რივერსის უნივერსიტეტი (კამლოპს, კანადა)
 • ლონდონ სიტის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი)
 • პოლტავის სასოფლო მეურნეობის აკადემია
 • ტიტგენის ბიზნეს კოლეჯი (ოდენსი, დანია)
 • ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (უკრაინა)
 • ბუქარესტის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (რუმინეთი)
 • ტაურიდის ნაციონალური უნივერსიტეტი (სიმფეროპოლი, უკრაინა)
 • სომხეთის არქიტექტურისა და მშენებლობის უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • სომხეთის საინჟინრო უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კომპანია “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 31.03.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპს “ბერტა” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.05.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ-გორის უნივერსიტეტი ( გორი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.06.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • არიელის სამარიის საუნივერსიტეტო ცენტრი (არიელი, ისრაელი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.08.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპს “კვარციტი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.11.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • რადიოელექტრონიკის ხარკოვის ნაციონალური უნივერსიტეტი (ხარკოვი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
  საარჩევნო სისტემების გავიტარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  კავკასიის უნივერსიტეტი
  გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
  გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.11.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.01.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “ტოკიო ბოეკი ტექნოლოჯი” (ტოკიო, იაპონია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.04.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მდგრადობასთან დაკავშირებული რესურსების უნივერსიტეტთა მსოფლიო ფორუმი (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.11.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • უკრაინის წყლის მენეჯმენტისა და ბუნებურივი რესურსების გამოყენების ნაციონალური უნივერსიტეტი (რივნა, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.12.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დონეცკის ნაციონალური უნივერსიტეტი (დონეცკი, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დნეპროპეტროვსკის ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი (დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა , განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტურიზმის აკადემია ანტალიაში (ანტალია, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ზუგდიდი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: ოქტომბერი, 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15/11/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სს „საქართველოს რკინიგზა“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22/01/2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ვილნიუსის კოლეჯი), (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „დოკა“ (ამშტეტენი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.04.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • CxT ჯგუფი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.05.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის არქიტექტურისა და სამშენებლო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია - ჯიჯი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “თავისუფალი სკოლა” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს მთავრობის კანცელარია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (გარდაბანი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მართლმადიდებლური წმინდა-ტიხონოვის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.10.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ხაზარის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტელეკომუნიკაციების სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ “შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბელგოროდის სახელმწიფო ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (ბელგოროდი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.12.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „სინათლის ქალაქი“  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „მაგთიკომი“ (თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.04.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი“  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებითსარგებლობის ეროვნულ უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • ხონის მუნიციპალიტეტი (ხონი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სან-დიეგოს სახელმწიფო
  უნივერსიტეტის კვლევითი ფონდი (სან-დიეგო, კალიფორნია, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)