საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


ხელშეკრულებები

 • ვილნიუსის ბიზნესის კოლეჯი (ლიტვა, ვილნიუსი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვარმინო-მაზურის უნივერსიტეტი ოლშტინში (ოლშტინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს საინჟინრო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელოსტოკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ბელოსტოკი, პოლონეთი) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.2019) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • AGH სამეცნიერო-ტექნიკური უნივერსიტეტი (კრაკოვი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩენსტოხოვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩენსტოხოვა, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურინამის ანტონ დე კომის სახელობის უნივერსიტეტი (პარამარიბო, სურინამი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ლოძი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.01.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ალ-მუსტაქბალის უნივერსიტეტის კოლეჯი (ელ-ჰილა, ერაყი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 3.06.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტის კოლეჯი (გეიზენჰეიმი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პატრას უნივერსიტეტი (პატრა, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.10.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • აბდულა გიულის უნივერსიტეტი (კაისერი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.11.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პამუკალეს უნივერსიტეტი (პამუკალე, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჩერკასის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩერკასი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.02.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კილის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (კილი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.09.2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • დონის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (დონი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კარლსრუეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (კარლსრუე, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:4 წელი)
 • ათენის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (ათენი, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • კატანიის უნივერსიტეტი (კატანია, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ენერგეტიკოსთა ასოციაცია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.05.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აიხშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტი (აიხშტეტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პ. ო. სუხოის სახელობის გომელის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (გომელი, ბელარუსის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატი (NVE) (ნორვეგია), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, გარემოს ეროვნული სააგენტო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გუიჩჟოუს უნივერსიტეტი (გუიანი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12. 2020)
 • შპს "არემჯი - რიჩ მეტალს გრუპი” (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • Has გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სს „მოგილიოვლიფტმაში“ (მოგილიოვი, ბელარუსის რესპუბლიკა) და შპს „სის ბიზნეს სერვისი“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მდგრადი მშენებლობის გერმანული საზოგადოება DGNB GmbH (შტუტგარტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • პარიზი-სამხრეთი 11 უნივერსიტეტი (პარიზი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს “ჯორჯიან მანგანეზი“ (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კიოლნის ტექნიკური უნივერსიტეტი (კიოლნი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩონბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩონჯუ, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:29.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ოსტრავას ტექნიკური უნივერსიტეტი (ოსტრავა, ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აიოვას უნივერსიტეტი (აიოვა სიტი, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.10.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ბიდგოშის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ბიდგოში, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (პოზნანი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.09.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პოლონეთის ტელეკომუნიკაციის ეროვნული ინსტიტუტი (ვარშავა, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ელექტრონული ტექნოლოგიების ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბურგენლანდის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ეიზენშტადტი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სატყეო მეურნეობის უნივერსიტეტი (სოფია, ბულგარეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პეტროშანის უნივერსიტეტი (პეტროშანი, რუმინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნიშის უნივერსიტეტი (ნიში, სერბეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:07.12.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რომის უნივერსიტეტი "Tor Vergata" (რომი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • მილანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 7 წელი)
 • მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიშინიოვი, მოლდოვის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კერალას უნივერსიტეტი (ტრივანდრუმი, ინდოეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.05.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სურსათის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი (მინსკი, ბელორუსიის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გდანსკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (გდანსკი, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლ’აკუილას უნივერსიტეტი (ლ’აკუილა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • შპს “ECOi” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 14.02.2018)
 • ჰრადეც კრალოვეს უნივერსიტეტი  (ჩეხეთის  რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს შომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (თბილისი,  საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სააქციო საზოგადოება “RMG Copper” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2019 )
 • ბანგლადეშის მსოფლიო უნივერსიტეტი (დჰაკა, ბანგლადეში)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლინაეუსის უნივერსიტეტი (სმოლანდი, შვედეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ევროპის ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ნაციონალური კვლევითი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი „МИСиС“ (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.01.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება და საქართველოს საინჟინრო აკადემია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.11.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ფოჯას უნივერსიტეტი (ფოჯა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (მინსკი, ბელორუსია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტი (ფოთი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ “დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“  (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 30.11.2017)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო  (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG (გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: 10 წელი)
 • ჩჟეცზიანის Wanli უნივერსიტეტი (ნინბო, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურსათის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27. 01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ვენის  უნივერსიტეტი „მოდული“ (ვენა, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 06.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტიანცზინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (ტიანცზინი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.05.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.05.2016) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს პარლამენტის აპარატი (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ალკალას უნივერსიტეტი (მადრიდი, ესპანეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კანვონდოს ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩხუნჩხონი, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „აქსის“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 25.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „ბურჯ“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ა (ა) იპ „ასოციაცია ატუ“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვიძემეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (ვალმიერა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტუვინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიზილი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ლუბლინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის დიზაინისა და ტექნოლოგიების კოლეჯი (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.11.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი (თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.15) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.09.15)
  (თანამშრომლობის ვადა: -)
 • სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.09.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი )
 • ირთვული კვლევის ევროპული ორგანიზაცია და საქართველოს მთავრობა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.04.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.05.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.03.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.02.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპს “ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.12.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჩრდილოეთ კავკასიის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტავროპოლი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.01.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩრდილოეთ კავკასიის სოციალური ინსტიტუტი (სტავროპოლი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.01.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • იენას ფრიდრიჰ შილერის უნივერსიტეტი (იენა, გერმანია)
 • ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.04)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • გრაცის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (გრაცი, ავტსრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.10.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვილნიუსის უმაღლესი განათლების კოლეჯი (ვილნიუსი, Lატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.05.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ასოციაცია “ Rondine Cittadella della Pace” (არეცო, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: მინიმუმ 12 წელი)
 • კარადენიზის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპიზონი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.02.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ნოტინგემის უნივერსიტეტი (ნოტინგემი, დიდი ბრიტანეთი)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჰეილბრონის უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.02.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • კარლსრუეს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (კარლსრუე, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.11.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • შპს AFEKGEO MEDICAL LTD. (ისრაელი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.07.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს AFEKGEO MEDICAL LTD. (ისრაელი)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 16.16.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ევროპულ უნივერსიტეტთა ასოციაცია EUA (ბრიუსელი, ბელგია)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 17.04.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შავი ზღვის უნივერსიტეტთა ქსელი (რუმინეთი, კონსტანტა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1998)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ევროპის უნივერსიტეტთა საინფორმაციო სისტემების ასოციაცია (პარისი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1995)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • თანამედროვე ჰუმანიტარული აკადემია (მოსკოვი, რუსეთი) და რუსეთი- საქართველოს თანამედროვე ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 05.06.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • პოლტავის სამომხმარებლო კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ქ. პოლტავა, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 20.10.09.)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • ვილნიუსის გედიმინას სახ. ტექნიკური უნივერსიტეტი (ვილნიუსი, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.10.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი (საარბრუკენი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.02.2005)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აიოვა, აშშ)
 • ჯორჯ მეისონის სახ. უნივერსიტეტი (ვირჯინია, ასს)
 • პენსილვანიის ჰარისბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პენსილვანია, აშშ)
 • სანტა კლარას უნივერსიტეტი (კალიფორნია, აშშ)
 • ამერიკის კოლეჯთა და უნივერსიტეტთა ასოციაცია (AAC&U) (აშშ)
 • საერთაშორისო განვითარების სახალხო კოლეჯები (CCID - აშშ)
 • კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (CIDA) (კანადა)
 • კირკვუდის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მუსკატინის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მორაინ ვალის საგანმანათლებლო ცენტრი (აშშ)
 • ვაუკეშა ქაუნტის ტექნიკური კოლეჯი (აშშ)
 • კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (კაუნასი, ლიტვა)
 • დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ჰესენი, გერმანია)
 • ლაპერნატას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ფინეთი)
 • ტერნოპილის ნაციონალური ეკონომიური უნივერსიტეტი (ტერნოპილი, უკრაინა)
 • ლეიქ ქოუნტი კოლეჯი (გრაუსლეიკი, აშშ)
 • ჩრდილოეთ ვისკონსინის ტექნიკური კოლეჯი (გრინ ბაი, აშშ)
 • სელკირკ კოლეჯი (კასტლეგარი, კანადა)
 • სამხრეთ-დასავლეთ ვირჯინიის სახალხო კოლეჯი (რიჩლენდი, აშშ)
 • დასავლეთ აიოვას ტექნიკური კოლეჯი (სიოქს სიტი, აშშ)
 • ტომპსონ რივერსის უნივერსიტეტი (კამლოპს, კანადა)
 • ლონდონ სიტის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი)
 • პოლტავის სასოფლო მეურნეობის აკადემია
 • ტიტგენის ბიზნეს კოლეჯი (ოდენსი, დანია)
 • ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (უკრაინა)
 • ბუქარესტის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (რუმინეთი)
 • ტაურიდის ნაციონალური უნივერსიტეტი (სიმფეროპოლი, უკრაინა)
 • სომხეთის არქიტექტურისა და მშენებლობის უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • სომხეთის საინჟინრო უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • იალოვას უნივერსიტეტი (იალოვა, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი )
 • შპს. “კომპიუტერული დაპროექტების ცენტრი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.2009)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი )
 • მეცნიერებისა და ხელოვნების ევროპული აკადემია (ზალცბურგი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.04.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • კომპანია “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 31.03.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკური ქიმიის ინსტიტუტი (ბულგარეთი, სოფია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.04.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი )
 • შპს “ბერტა” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.05.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • იულიხის კვლევით ცენტრი (გერმანია, იულიხი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 3.05.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • “Digital Design” (რუსეთი, სანკტ-პეტერბურგი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.03.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი და 6 თვე )
 • სსიპ-გორის უნივერსიტეტი ( გორი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.06.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • არიელის სამარიის საუნივერსიტეტო ცენტრი (არიელი, ისრაელი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.08.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპს “კვარციტი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მსოფლიო ღვინის კიდობანი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.09.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი )
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.11.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • რადიოელექტრონიკის ხარკოვის ნაციონალური უნივერსიტეტი (ხარკოვი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ჩრდილოეთ კაროლინა, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • სს “თამ” (თბილავიამშენი) (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.12.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი )
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ათენის ნაციონალური უნივერსიტეტი (ათენი, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.02.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სელკირკის კოლეჯი (კასტლეგარი, ბრიტანეთის კოლუმბია, კანადა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
  საარჩევნო სისტემების გავიტარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  კავკასიის უნივერსიტეტი
  გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
  გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს კნაუფ მარკეტინგ თბილისი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 06.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2011 წლის 31 დეკემბრამდე)
 • საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.07.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
 • კლაიპედას უნივერსიტეტი(ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოში საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლობა (თბილისი, საქართველო)
  კავკასიის უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.07.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ბრუნელის უნივერსიტეტი (ბრუნელი, ინგლისი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.08.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.11.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (გლივიცე, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.01.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.01.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • რიგის ტექნიკური უნივერსიტი (რიგა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.02.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • თბილისის საქალაქო სასამართლო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი)
 • შპს “დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • წყლის მენეჯმენტისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ნაციონალური უნივერსიტეტი (რივნე, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • შპს “ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • პს “თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • შპს “ტოკიო ბოეკი ტექნოლოჯი” (ტოკიო, იაპონია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.04.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “Eurostar” (სტამბული, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი)
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2012)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ხმელთაშუა ზღვის ფუნდამენტური ფიზიკის ინსტიტუტი (რომი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 25.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ბაჰჩეშეჰირის უნივერსიტეტი (სტამბული, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.04.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • დელფტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (დელფტი, ნიდერლანდები)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • შპს “International Training Center Caucasus” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • შპს “ჯეოპოტნიუსი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.08.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • შპს “კომპანია ფენომენი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.08.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • საქართველოს საპატრიარქო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.08.2012)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • ბირმინჰემის კოლეჯი (ბირმინჰემი, ინგლისი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.08.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ალაბამას უნივერსიტეტი (ბირმინჰემი, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • მდგრადობასთან დაკავშირებული რესურსების უნივერსიტეტთა მსოფლიო ფორუმი (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტომსკის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (ტომსკი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.2012)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.11.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ლუცკის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლუცკი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2012)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ბალტიის საერთაშორისო აკადემია (რიგა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.11.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • უკრაინის წყლის მენეჯმენტისა და ბუნებურივი რესურსების გამოყენების ნაციონალური უნივერსიტეტი (რივნა, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.12.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კომპანია შპს „Eurostar“ (სტამბული, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.01.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი)
 • ქ. თბილისის მერია (თბილისი, საქართველო)
  შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (თბილისი, საქართველო) (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.01.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.13)
 • ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ხარკოვი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • "საერთაშორისო საგანმანათლებლო კორპორაცია" (ყაზახეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:16.02.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩეხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის ინსტიტუტი (ჩეხეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • დონეცკის ნაციონალური უნივერსიტეტი (დონეცკი, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დნეპროპეტროვსკის ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი (დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა , განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტურიზმის აკადემია ანტალიაში (ანტალია, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან პაბლოს უნივერსიტეტთა ასოციაცია CEU (მადრიდი, ესპანეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.06.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ერზრუმის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ერზრუმი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • სსიპ - ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: ოქტომბერი, 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი)
 • სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ზუგდიდი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: ოქტომბერი, 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15/11/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სს „საქართველოს რკინიგზა“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ეროვნული სატყეო სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31/12/2016)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22/01/2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი (კაუნასი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ვილნიუსის კოლეჯი), (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ვილნიუსის კოლეჯი), (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ - „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.03.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2018)
 • სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2018)
 • სს - სილქნეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.03.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 1 წელი)
 • შპს „დოკა“ (ამშტეტენი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.04.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • CxT ჯგუფი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.05.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის არქიტექტურისა და სამშენებლო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბიდგოშის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ბიდგოში, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.05.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ალაბამას უნივერსიტეტი (ბირმინგემი, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.05.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • შპს “ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია - ჯიჯი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • იულიხის კვლევითი ცენტრი (იულიხი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.04.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2016)
 • საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს “თავისუფალი სკოლა” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჰიმალაის უნივერსიტეტი (ჰიმალაი, ინდოეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სიცოცხლესთან დაკავშირებული მეცნიერებების პოზნანის უნივერსიტეტი (პოზნანი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:11.09.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს მთავრობის კანცელარია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი (სან დიეგო, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (გარდაბანი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მართლმადიდებლური წმინდა-ტიხონოვის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.10.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვარშავის ფინანსებისა და მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (ვარშავა, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.11.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ხაზარის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბირთვული კვლევის ევროპული ორგანიზაცია (CERN) (ჟენევა, შვეიცარია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.09.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • იედიტეპეს უნივერსიტეტი (სტამბული, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.10.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)

 • არქიტექტურისა და მშენებლობის ვორონეჟის სასეხლმწიფო უნივერსიტეტი (ვორონეჟი, რუსეთის ფედერაცია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სოფლის მეურნეობის სლოვაკეთის უნივერსიტეტი ნიტრაში (ნიტრა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტელეკომუნიკაციების სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.01.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ “შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • Integrity Action - ერთიანი მოქმედება (ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი )
   
 • ბელგოროდის სახელმწიფო ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (ბელგოროდი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.12.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს „სინათლის ქალაქი“  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.04.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპს „მაგთიკომი“ (თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.04.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კაუნასის კოლეჯი / გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (კაუნასი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელოსტოკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, პოლონეთის რესპუბლიკა (ბელოსტოკი, პოლონეთი) 
 • (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03. 04.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  3 წელი)
 • შპს „სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი“  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • უდინეს უნივერსიტეტი (უდინე, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებითსარგებლობის ეროვნულ უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • ჩეხეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი (პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.06.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რომის საპიენცას უნივერსიტეტი,  ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კვლევითი ცენტრი (რომი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ხონის მუნიციპალიტეტი (ხონი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თელავი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.08.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აალენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (აალენი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.09.2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სან-დიეგოს სახელმწიფო
  უნივერსიტეტის კვლევითი ფონდი (სან-დიეგო, კალიფორნია, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)