საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ხელშეკრულებები

 • ერზრუმის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ერზრუმი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.03.2020)
  (მოქმედების ვადა: 3 წელი)
 • სტამბოლის აიდინის უნივერსიტეტი (სტამბოლი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.10.2020)
  (მოქმედების ვადა: 5 წელი)
 • ბიდგოშის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ბიდგოში, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.10.2020)
  (მოქმედების ვადა: 3 წელი)
 • ჰანკუკის უნივერსიტეტი (სეული, კორეა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.02.2020)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბალტიის საერთაშორისო აკადემია (რიგა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.05.2020)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მუღლას სიტკი კოჩმანის უნივერსიტეტი (მუღლა, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 25.02.2020)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რუმინეთის აკადემიის აგროეკონომიკის ინსტიტუტი (ბუხარესტი, რუმინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.11.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან კაეტანო დუ სულის მუნიციპალიტეტის უნივერსიტეტი (სან კაეტანო დუ სული, ბრაზილია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი 2019 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 2019 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის ბიზნესის კოლეჯი (ლიტვა, ვილნიუსი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვარმინო-მაზურის უნივერსიტეტი ოლშტინში (ოლშტინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს საინჟინრო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელოსტოკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ბელოსტოკი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • AGH სამეცნიერო-ტექნიკური უნივერსიტეტი (კრაკოვი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩენსტოხოვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩენსტოხოვა, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.03.2019)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ათონის წმიდა მთის ვატოპედის წმიდა და დიდი სავანე 2018 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩერკასის სახ. უნივ. 2018 (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურინამის ანტონ დე კომის სახელობის უნივერსიტეტი (პარამარიბო, სურინამი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ლოძი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.01.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ალ-მუსტაქბალის უნივერსიტეტის კოლეჯი (ელ-ჰილა, ერაყი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 3.06.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტის კოლეჯი (გეიზენჰეიმი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.12.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პატრას უნივერსიტეტი (პატრა, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.10.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 2 წელი)
 • აბდულა გიულის უნივერსიტეტი (კაისერი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.11.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პამუკალეს უნივერსიტეტი (პამუკალე, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჩერკასის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ჩერკასი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.02.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დონის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (დონი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • კარლსრუეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (კარლსრუე, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:4 წელი)
 • ათენის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (ათენი, საბერძნეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • კატანიის უნივერსიტეტი (კატანია, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპსაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ენერგეტიკოსთა ასოციაცია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.05.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.03.2018)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აიხშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტი (აიხშტეტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა:5 წელი)
 • საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • . . სუხოის სახელობის გომელის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (გომელი, ბელარუსის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატი (NVE) (ნორვეგია),
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, გარემოს ეროვნული სააგენტო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გუიჩჟოუს უნივერსიტეტი (გუიანი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12. 2020)
 • შპს "არემჯი - რიჩ მეტალს გრუპი (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • Has გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსმოგილიოვლიფტმაში (მოგილიოვი, ბელარუსის რესპუბლიკა) და შპსსის ბიზნეს სერვისი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.11.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მდგრადი მშენებლობის გერმანული საზოგადოება DGNB GmbH (შტუტგარტი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • პარიზი-სამხრეთი 11 უნივერსიტეტი (პარიზი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.08.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.17)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპსჯორჯიან მანგანეზი (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.07.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბიდგოშის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ბიდგოში, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • პოლონეთის ტელეკომუნიკაციის ეროვნული ინსტიტუტი (ვარშავა, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ელექტრონული ტექნოლოგიების ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბურგენლანდის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ეიზენშტადტი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • პეტროშანის უნივერსიტეტი (პეტროშანი, რუმინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • მილანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 7 წელი)
 • მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიშინიოვი, მოლდოვის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.04.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კერალას უნივერსიტეტი (ტრივანდრუმი, ინდოეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.05.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სურსათის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი (მინსკი, ბელორუსიის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • გდანსკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (გდანსკი, პოლონეთი)
  მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 08.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • აკუილას უნივერსიტეტი (ლ’აკუილა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 6 წელი)
 • შპს “ECOi” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 10.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 14.02.2018)
 • ჰრადეც კრალოვეს უნივერსიტეტი  (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.03.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს შომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (თბილისი,  საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სააქციო საზოგადოება “RMG Copper” (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 31.12.2019 )
 • ნაციონალური კვლევითი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი „МИСиС“ (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.01.2017)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რომის უნივერსიტეტი "Tor Vergata" (რომი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • სატყეო მეურნეობის უნივერსიტეტი (სოფია, ბულგარეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კიოლნის ტექნიკური უნივერსიტეტი (კიოლნი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ჩონბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩონჯუ, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:29.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ოსტრავას ტექნიკური უნივერსიტეტი (ოსტრავა, ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბანგლადეშის მსოფლიო უნივერსიტეტი (დჰაკა, ბანგლადეში)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლინაეუსის უნივერსიტეტი (სმოლანდი, შვედეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.12.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ევროპის ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 26.10.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება და საქართველოს საინჟინრო აკადემია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.11.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ფოჯას უნივერსიტეტი (ფოჯა, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბელორუსიის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი (მინსკი, ბელორუსია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.09.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • . ფოთის მუნიციპალიტეტი (ფოთი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპდევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“  (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.08.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 30.11.2017)
 • ჩჟეცზიანის Wanli უნივერსიტეტი (ნინბო, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სურსათის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27. 01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ვენის უნივერსიტეტიმოდული(ვენა, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 06.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტიანცზინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (ტიანცზინი, ჩინეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.05.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 4 წელი)
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.05.2016) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს პარლამენტის აპარატი (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.04.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი)
 • ალკალას უნივერსიტეტი (მადრიდი, ესპანეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • კანვონდოს ეროვნული უნივერსიტეტი (ჩხუნჩხონი, კორეის რესპუბლიკა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.03.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • შპსსაქართველოს ტექნიკური ჯგუფი(თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსაქსის(თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 25.01.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსბურჯ(თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • () იპასოციაცია ატუ(თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვიძემეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (ვალმიერა, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ტუვინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიზილი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ლუბლინი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2016)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ნიშის უნივერსიტეტი (ნიში, სერბეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი:07.12.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ვილნიუსის დიზაინისა და ტექნოლოგიების კოლეჯი (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.11.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი (თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.15) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.09.15)
  (თანამშრომლობის ვადა: -)
 • სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (მილანი, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 27.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.02.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსსინათლის ქალაქი  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსმაგთიკომი(თბილისი, საქართველო) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015) 
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.04.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსსუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი“  (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებითსარგებლობის ეროვნულ უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2015)
  (თანამშრომლობის ვადა:  უვადო)
 • ხონის მუნიციპალიტეტი (ხონი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 20.05.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სან-დიეგოს სახელმწიფო
  უნივერსიტეტის კვლევითი ფონდი (სან-დიეგო, კალიფორნია, აშშ)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.07.2015)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (პოზნანი, პოლონეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.09.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22/01/2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ვილნიუსის კოლეჯი), (ვილნიუსი, ლიტვა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.02.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსდოკა (ამშტეტენი, ავსტრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.04.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • CxT ჯგუფი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 22.05.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • აზერბაიჯანის არქიტექტურისა და სამშენებლო უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 29.05.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია - ჯიჯი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.06.14)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსთავისუფალი სკოლა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.07.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს მთავრობის კანცელარია (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (გარდაბანი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მართლმადიდებლური წმინდა-ტიხონოვის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 04.10.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ხაზარის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტელეკომუნიკაციების სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპშეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.06.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბელგოროდის სახელმწიფო ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი (ბელგოროდი, რუსეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.12.2014)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სან დიეგო, აშშ) 
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი, განახლებადი)
 • დონეცკის ნაციონალური უნივერსიტეტი (დონეცკი, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • დნეპროპეტროვსკის ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი (დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა , განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 03.06.13)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ტურიზმის აკადემია ანტალიაში (ანტალია, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ზუგდიდი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: ოქტომბერი, 2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15/11/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსსაქართველოს რკინიგზა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18/10/2013)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 23.01.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსდაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.03.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსტოკიო ბოეკი ტექნოლოჯი (ტოკიო, იაპონია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.04.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 07.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.05.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • მდგრადობასთან დაკავშირებული რესურსების უნივერსიტეტთა მსოფლიო ფორუმი (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 11.06.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.11.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • უკრაინის წყლის მენეჯმენტისა და ბუნებურივი რესურსების გამოყენების ნაციონალური უნივერსიტეტი (რივნა, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.12.12)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 14.01.2011)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.06.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ბათუმი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 24.11.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 16.02.11)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 01.10.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: 10 წელი)
 • არიელის სამარიის საუნივერსიტეტო ცენტრი (არიელი, ისრაელი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.08.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპსკვარციტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 09.2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.11.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • კომპანიაჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 31.03.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • შპსბერტა (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 19.05.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • სსიპ-გორის უნივერსიტეტი ( გორი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.06.10)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • რადიოელექტრონიკის ხარკოვის ნაციონალური უნივერსიტეტი (ხარკოვი, უკრაინა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 2010)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 21.05.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებასაქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 13.03.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 12.02.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • თანამედროვე ჰუმანიტარული აკადემია (მოსკოვი, რუსეთი) და რუსეთი- საქართველოს თანამედროვე ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 05.06.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • პოლტავის სამომხმარებლო კოოპერაციის უნივერსიტეტი (ქ. პოლტავა, უკრაინა)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 20.10.09.)
  (თანამშრომლობის ვადა: 5 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • ვილნიუსის გედიმინას სახ. ტექნიკური უნივერსიტეტი (ვილნიუსი, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.10.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 02.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო )
 • ევროპულ უნივერსიტეტთა ასოციაცია EUA (ბრიუსელი, ბელგია)
  (ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 17.04.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.12.09)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • შპსჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი (თბილისი, საქართველო)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 15.12.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ვილნიუსის უმაღლესი განათლების კოლეჯი (ვილნიუსი, ლატვია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 30.05.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ასოციაცია “ Rondine Cittadella della Pace” (არეცო, იტალია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: მინიმუმ 12 წელი)
 • კარადენიზის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპიზონი, თურქეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 18.02.08)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • გრაცის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (გრაცი, ავტსრია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 17.10.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ნოტინგემის უნივერსიტეტი (ნოტინგემი, დიდი ბრიტანეთი)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ჰეილბრონის უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 28.02.07)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ჰეილბრონი, გერმანია)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 05.03.04)
  (თანამშრომლობის ვადა: 3 წელი (გრძელდება ავტომატურად)
 • შავი ზღვის უნივერსიტეტთა ქსელი (რუმინეთი, კონსტანტა)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1998)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • ევროპის უნივერსიტეტთა საინფორმაციო სისტემების ასოციაცია (პარისი, საფრანგეთი)
  (მემორანდუმის გაფორმების თარიღი: 1995)
  (თანამშრომლობის ვადა: უვადო)
 • იენას ფრიდრიჰ შილერის უნივერსიტეტი (იენა, გერმანია)
 • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აიოვა, აშშ)
 • ჯორჯ მეისონის სახ. უნივერსიტეტი (ვირჯინია, ასს)
 • პენსილვანიის ჰარისბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პენსილვანია, აშშ)
 • სანტა კლარას უნივერსიტეტი (კალიფორნია, აშშ)
 • ამერიკის კოლეჯთა და უნივერსიტეტთა ასოციაცია (AAC&U) (აშშ)
 • საერთაშორისო განვითარების სახალხო კოლეჯები (CCID - აშშ)
 • კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (CIDA) (კანადა)
 • კირკვუდის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მუსკატინის სახალხო კოლეჯი (აშშ)
 • მორაინ ვალის საგანმანათლებლო ცენტრი (აშშ)
 • ვაუკეშა ქაუნტის ტექნიკური კოლეჯი (აშშ)
 • კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (კაუნასი, ლიტვა)
 • დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ჰესენი, გერმანია)
 • ლაპერნატას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ფინეთი)
 • ტერნოპილის ნაციონალური ეკონომიური უნივერსიტეტი (ტერნოპილი, უკრაინა)
 • ლეიქ ქოუნტი კოლეჯი (გრაუსლეიკი, აშშ)
 • ჩრდილოეთ ვისკონსინის ტექნიკური კოლეჯი (გრინ ბაი, აშშ)
 • სელკირკ კოლეჯი (კასტლეგარი, კანადა)
 • სამხრეთ-დასავლეთ ვირჯინიის სახალხო კოლეჯი (რიჩლენდი, აშშ)
 • დასავლეთ აიოვას ტექნიკური კოლეჯი (სიოქს სიტი, აშშ)
 • ტომპსონ რივერსის უნივერსიტეტი (კამლოპს, კანადა)
 • ლონდონ სიტის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი)
 • პოლტავის სასოფლო მეურნეობის აკადემია
 • ტიტგენის ბიზნეს კოლეჯი (ოდენსი, დანია)
 • ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (უკრაინა)
 • ბუქარესტის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (რუმინეთი)
 • ტაურიდის ნაციონალური უნივერსიტეტი (სიმფეროპოლი, უკრაინა)
 • სომხეთის არქიტექტურისა და მშენებლობის უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • სომხეთის საინჟინრო უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 • საარჩევნო სისტემების გავიტარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
 • გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი