საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ბეჟას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (Polytechnic Institute of Beja - IPBeja) (ბეჟა, პორტუგალია) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი)
20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Silesian University of Technology – SUT) (გლივიცე, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი)
13 მაი

Erasmus+ - სალექციო კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მიმართულებით, ტიმიშოარას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში

2022 წლის 2-6 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. თამარ ქაჯაიამ, Erasmus+ საერთაშორისო მობილობის პროექტის  ფარგლებში, სწავლების მიზნით მობილობა განახორციელა ტიმიშოარას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში (Polytechnic University of Timisoara) (ტიმიშოარა, რუმინეთი), სადაც წაიკითხა სალექციო კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის შესახებ
13 მაი

მაროკოს Erasmus+ ეროვნული ოფისი - Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022

2022 წლის 17-18 ოქტომბერს მარაკეშში (მაროკო), მაროკოს Erasmus+ ეროვნული ოფისის ორგანიზებით გაიმართება პირველი „Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022“, რომელიც ეძღვნება უმაღლესი განათლებისა და ინოვაციების სფეროში უმაღლესი დონის სამეცნიერო გაცვლებს
11 მაი

Erasmus+ - სალექციო კურსი ინფორმაციის თეორიისა და არხის კოდირების მიმართულებით, ლიეტუვას კაუნასის კოლეჯში/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

2022 წლის 7-11 მარტს სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. ეკატერინე აბზიანიძე, Erasmus+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა საერთაშორისო კვირეულზე კაუნასის კოლეჯში/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Kauno Kolegija / University of Applied sciences) (კაუნასი, ლიეტუვა), სადაც წაიკითხა სალექციო კურსი ციფრული კომუნიკაციების, კერძოდ, ინფორმაციის თეორიისა და არხის კოდირების მიმართულებით
10 მაი

საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი „European Journal of Management Issues“ - ცხადდება სტატიების მიღება

უკრაინაში დაფუძნებული საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი "ევროპული ჟურნალი მენეჯმენტის საკითხებზე" („European Journal of Management Issues“) აცხადებს სამეცნიერო სტატიების მიღებას გამოსაქვეყნებლად
09 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი)

ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Lublin University of Technology – LUT) (ლუბლინი, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს განმეორებით კონკურსს 2021/2022 აკადემიური წლის საგაზაფხულო  სემესტრისთვის (II სემესტრი)
06 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი)

კოშალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (კოშალინი, პოლონეთი) (Politechnika Koszalinska / Koszalin University of Technology - KUT) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს განმეორებით კონკურსს 2021-2022 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
06 მაი

კოშალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ვორქშოპები 2022

2022 წლის 20-26 ივნისს კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (Koszalin University of Technology) (კოშალინი, პოლონეთი) გაიმართება საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები/ვორქშოპები: ზედაპირის ტექნოლოგიების X საერთაშორისო ვორქშოპი, გამოყენებითი და მდგრადი ინჟინერინგის VI საერთაშორისო ვორქშოპი და I საერთაშორისო ვორქშოპი ელექტრონიკასა და ინფორმატიკაში არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით
04 მაი

Erasmus+ - სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენლის მობილობა ტრეინინგის მიზნით ქუთაჰიას დუმლუპინარის უნივერსიტეტში

2022 წლის 28 მარტიდან 1-ელი აპრილის ჩათვლით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თანამშრომელი, ასისტ. პროფ. ნინო ჟიჟილაშვილი Erasmus+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, ადმინისტრაციული პერსონალის ტრეინინგის მიზნით, მობილობით იმყოფებოდა ქუთაჰიას დუმლუპინარის უნივერსიტეტში (Kütahya Dumlupınar University - KDU) (ქუთაჰია, თურქეთი)
04 მაი

ინდონეზიის უნივერსიტეტის UI GREAT და UI SHINE სასტიპენდიო პროგრამები - 2022/23 სასწავლო წელი

ინდონეზიის უნივერსიტეტი (University of Indonesia - UI) (ჯაკარტა, ინდონეზია) საერთაშორისო სტუდენტებისთვის აცხადებს UI GREAT და UI SHINE სასტიპენდიო პროგრამებს, 2022-23 აკადემიური წლისათვის
03 მაი

INSA Rennes-ის პროფესორის სამუშაო ვიზიტი სტუ-ში

2022 წლის 7 აპრილს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუმრად იმყოფებოდა რენის გამოყენებით მეცნიერებათა ინსტიტუტის (INSA Rennes) (რენი, საფრანგეთი) პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით მირეი დუკასი (Mireille Ducassé), რომელმაც სამუშაო შეხვედრა გამართა საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში
02 მაი

კაუნასის კოლეჯი / გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - შერეული საზაფხულო სკოლა „გამოყენებითი კიბერუსაფრთხოება: თეორიიდან პრაქტიკამდე“

2022 წლის 20 ივნისიდან 8 ივლისამდე კაუნასის კოლეჯის / გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (Kauno Kolegija / University of Applied Sciences) (კაუნასი, ლიეტუვა) ორგანიზებით გაიმართება შერეული საზაფხულო სკოლა საერთაშორისო სტუდენტებისთვის - „გამოყენებითი კიბერუსაფრთხოება: თეორიიდან პრაქტიკამდე“
02 მაი

Erasmus+ - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის თანამშრომლის მობილობა ISA Lille უნივერსიტეტში

2022 წლის 21-25 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, პროფ. ნინო ლომიძე, ERASMUS+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში მონაწილეობდა ISA Lille უნივერსიტეტში (ლილი, საფრანგეთი) გამართულ საერთაშორისო სემინარში
01 მაი

ონლაინლექცია: "უკრაინა ომის პერიოდში - ეკონომიკური და სოციალური ასპექტები"

3 მაისს, 19:00 სთ., სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკისა  და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტების ორგანიზებით, პროფესორ-მასწავლებლებისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის ჩატარდება ლექცია: "უკრაინა ომის პერიოდში - ეკონომიკური და სოციალური ასპექტები", რომელსაც ონლაინფორმატში წაიკითხავს სამხრეთ უკრაინის კ. დ. უშინსკის სახელობის ეროვნული პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ბილინსკა
29 აპრ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრები (განმეორებითი კონკურსი)

გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტი (Geisenheim University) (გეიზენჰეიმი, გერმანია) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს (განმეორებით) 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებისთვის (I-II სემესტრი)
28 აპრ

ლინაუსის უნივერსიტეტი - საერთაშორისო კვირეული ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 2022

2022 წლის 10-14 ოქტომბერს ლინაუსის უნივერსიტეტში (Linnaeus University) (სმოლანდი, შვედეთი) ტარდება საერთაშორისო კვირეული ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის
28 აპრ

იაპონიის მთავრობის 2023 წლის სტიპენდიები (საბაკალავრო პროგრამა და მკვლევარის პროგრამა)

იაპონიის განათლების, კულტურის, სპორტის, მეცნიერების და ტექნოლოგიის სამინისტრო, 2023 წლის იაპონიის მთავრობის (MEXT) სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს სტიპენდიების პროგრამებს იაპონიის უნივერსიტეტებში სწავლის მსურველი სტუდენტებისა და მკვლევრებისთვის
27 აპრ

Erasmus+ - სტამბოლის ბილგი უნივერსიტეტის თანამშრომლის მობილობა ტრეინინგის მიზნით, სტუ-ში

2022 წლის 11-15 აპრილს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს Erasmus+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, ტრეინინგის მიზნით, სტუმრობდა პროექტის კოორდინატორი თურქეთის სტამბოლის ბილგი უნივერსიტეტის (Istanbul Bilgi University) წარმომადგენელი, პროფ. აბდულა ტურანი (Abdullah Turan)

სიახლეები 1 - 20 of 928