საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახური

კოსტავას . 77,  ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთახი N217; ოთახი N221; ოთახი N225; ოთახი N142

ვებგვერდი

ელ. ფოსტა:


ოთარ ზუმბურიძე 
სამსახურისუფროსი  
ტელ.: (+995 32) 236 51 73; 67 00 
ფაქსი: (+995 32) 237 54 34;  
ელ. ფოსტა:  o_zumburidze@gtu.ge


ნინო ჟიჟილაშვილი
უფროსისმოადგილე 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge   


ალექსანდრე ზედელაშვილი 
უფროსისმოადგილე 
ტელ.: (+995 32) 236 50 30; 66 77   
ელ. ფოსტა: a.zedelashvili@gtu.ge


მარგალიტა სეროპიანი 
უფროსისთანაშემწე 
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 60 77 
ელ. ფოსტა: ritaseri@gtu.ge


გიორგი ძიძგური
ექსპერტი ორგამიზაციის მართვასა და ხარისხის უზრუნველყოფაში
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 60 77 
ელ. ფოსტა: g.dzidziguri@gtu.ge


ნიკოლოზ აბზიანიძე
უცხოეთის მოქალაქეების ჩარიცხვის პროცედურების კოორდინატორი
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 60 77 
ელ. ფოსტა: n.abzianidze@gtu.ge


საერთაშორისო ურთიერთობათა ჯგუფი

მარიკა ზვიადაძე
ჯგუფისუფროსი 
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge    


ბორის გითოლენდია
მთავარისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: boris.gitolendia@gtu.ge

ლუკა ქემოკლიძე  
მთავარისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: l.kemoklidze@gtu.ge


ქეთევან სიხარულიძე  
მთავარისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: ketosixa@yahoo.com


მანონი ჯიჯიეშვილი 
უფროსისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: m.jijieshvili@gtu.ge 


ორგანიზაციული განვითარებისა და ანალიზის ჯგუფი

ლია რუხაძე 
ჯგუფისუფროსი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: l.rukhadze@gtu.ge 


ლიკა კიკალიშვილი  
მთავარისპეციალისტი  
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: likakikalishvili@gmail.com


მედიაარქივისა და პროტოკოლის ჯგუფი


ნიკოლოზ ბრეგვაძე 
ჯგუფისუფროსი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: n.bregvadze@gtu.ge


ნიკოლოზ აჯიბეგაშვილი 
უფროსისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: sashaktl@mail.ru


ალექსანდრე უნაფქოშვილი 
უფროსისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: sashaktl@mail.ru


ბესო ჩარგეიშვილი 
უფროსისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: besochargeishvili@gmail.com


საერთაშორისო  სტუდენტების რეკრუტირების ცენტრი

პაატა ცინცაძე 
ცენტრისუფროსი 
ტელ.: (+995 32)  237 54 34; 68 07 
ელ. ფოსტა: p.tsintsadze@gtu.ge   


ირინე კანდელაკი 
მთავარისპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: i.kandelaki@gtu.ge