ბოლონიის პროცესი და პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარება

ბოლონიის პროცესის მიზანია 2010 წლისთვის შექმნას უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე (European Higher Education Area - EHEA, რომელიც მოიცავს 46 ქვეყნის უმაღლესი განათლების სისტემებს.
ევროპული უნივერსიტეტთა ასოციაცია (EUA) პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარების მიზნით მეთვალყურეობს ბოლონიის პროცესის ევროპული დონის განვითარებას და ევროკომისიის დირექტივებს - Directive 2005/36/EC .
 
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
http://www.eua.be/bologna-universities-reform/bologna-and-professional-qualifications/
http://www.eua.be/eua-news/view-item/article/874/