ჩვენს შესახებ

მის: კოსტავას ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთახი N217; ოთახი N221; ოთახი N223; ოთახი N225

ტელ:    (+995 32) 36 51 73 (+995 32) 36 51 73; 67 00
              (+995 32) 37 54 34 (+995 32) 37 54 34; 60 77 (სამდივნო)
              (+995 32) 36 53 90 (+995 32) 36 53 90; 60 54 (საზოგადოებასთან ურთიერთობა)
              (+995 32) 36 32 06 (+995 32) 36 32 06; 62 89 (საერთაშორისო ურთიერთობები)
              (+995 32) 36 31 25 (+995 32) 36 31 25; 68 07 (საერთაშორისო სტანდარტები)
 
 
Web: www.gtu.ge
          http://news.gtu.ge
 
E-Mail: pr@gtu.ge
              ird@gtu.ge  
 
 
ოთარ ზუმბურიძე
სამსახურის უფროსი
E-Mail:  otarzumburidze@gmail.com
 
მარგარიტა სეროფიანი
სპეციალისტი
E-Mail: ritaseri@mail.ru
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა PR
 
ნიკოლოზ ბრეგვაძე
გაზეთის “ტექნიკური უნივერსიტეტი” და ინტერნეტ-გამოცემის NEWS.GTU.GE რედაქტორი
E-Mail: nbregvadze@posta.ge 
 
ნინო კუპრაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
E-Mail: n_kuprashvili@gtu.ge
 
ნინო ჟიჟილაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
E-Mail: pr@gtu.ge  
 
ლიკა კიკალიშვილი
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail:  likakikalishvili@gmail.com    
  
 
ლევან ლეკიაშვილი
სპეციალისტი
E-Mail: leuaniko@hotmail.com
 
მარიამ ზვიადაძე
სპეციალისტი
E-Mail:  mzviadadze@mail.ru
 
საერთაშორისო ურთიერთობები
 
ზურაბ გამეზარდაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
E-Mail: ird@gtu.ge
 
ბესიკ მაჩიტიძე
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail: Ird_besikim@gtu.ge
 
ნინო ცომაია
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail: ird@gtu.ge  
 
მანონი ჯიჯიეშვილი
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail: ird@gtu.ge  
 
საერთაშორისო სტანდარტები ISO
 
ლიანა ღოღობერიძე
მთავარი სპეციალისტი
E-Mail: liagogoberidze@gmail.com
 
ლია რუხაძე
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail: lika.rukhadze@gmail.com
 
მარიამ სულაბერიძე
უფროსი სპეციალისტი
E-Mail: msulaberidze@wimaxgeorgia.ge