საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ბეჟას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (Polytechnic Institute of Beja - IPBeja) (ბეჟა, პორტუგალია) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი)
20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Silesian University of Technology – SUT) (გლივიცე, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი)
13 მაი

Erasmus+ - სალექციო კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მიმართულებით, ტიმიშოარას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში

2022 წლის 2-6 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. თამარ ქაჯაიამ, Erasmus+ საერთაშორისო მობილობის პროექტის  ფარგლებში, სწავლების მიზნით მობილობა განახორციელა ტიმიშოარას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში (Polytechnic University of Timisoara) (ტიმიშოარა, რუმინეთი), სადაც წაიკითხა სალექციო კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის შესახებ
13 მაი

მაროკოს Erasmus+ ეროვნული ოფისი - Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022

2022 წლის 17-18 ოქტომბერს მარაკეშში (მაროკო), მაროკოს Erasmus+ ეროვნული ოფისის ორგანიზებით გაიმართება პირველი „Erasmus სამეცნიერო დღეები 2022“, რომელიც ეძღვნება უმაღლესი განათლებისა და ინოვაციების სფეროში უმაღლესი დონის სამეცნიერო გაცვლებს
11 მაი

Erasmus+ - სალექციო კურსი ინფორმაციის თეორიისა და არხის კოდირების მიმართულებით, ლიეტუვას კაუნასის კოლეჯში/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

2022 წლის 7-11 მარტს სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. ეკატერინე აბზიანიძე, Erasmus+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა საერთაშორისო კვირეულზე კაუნასის კოლეჯში/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Kauno Kolegija / University of Applied sciences) (კაუნასი, ლიეტუვა), სადაც წაიკითხა სალექციო კურსი ციფრული კომუნიკაციების, კერძოდ, ინფორმაციის თეორიისა და არხის კოდირების მიმართულებით
10 მაი

საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი „European Journal of Management Issues“ - ცხადდება სტატიების მიღება

უკრაინაში დაფუძნებული საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი "ევროპული ჟურნალი მენეჯმენტის საკითხებზე" („European Journal of Management Issues“) აცხადებს სამეცნიერო სტატიების მიღებას გამოსაქვეყნებლად
09 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი)

ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Lublin University of Technology – LUT) (ლუბლინი, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს განმეორებით კონკურსს 2021/2022 აკადემიური წლის საგაზაფხულო  სემესტრისთვის (II სემესტრი)
06 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი)

კოშალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (კოშალინი, პოლონეთი) (Politechnika Koszalinska / Koszalin University of Technology - KUT) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს განმეორებით კონკურსს 2021-2022 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
06 მაი

კოშალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ვორქშოპები 2022

2022 წლის 20-26 ივნისს კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (Koszalin University of Technology) (კოშალინი, პოლონეთი) გაიმართება საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები/ვორქშოპები: ზედაპირის ტექნოლოგიების X საერთაშორისო ვორქშოპი, გამოყენებითი და მდგრადი ინჟინერინგის VI საერთაშორისო ვორქშოპი და I საერთაშორისო ვორქშოპი ელექტრონიკასა და ინფორმატიკაში არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით
04 მაი

Erasmus+ - სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენლის მობილობა ტრეინინგის მიზნით ქუთაჰიას დუმლუპინარის უნივერსიტეტში

2022 წლის 28 მარტიდან 1-ელი აპრილის ჩათვლით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თანამშრომელი, ასისტ. პროფ. ნინო ჟიჟილაშვილი Erasmus+ გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, ადმინისტრაციული პერსონალის ტრეინინგის მიზნით, მობილობით იმყოფებოდა ქუთაჰიას დუმლუპინარის უნივერსიტეტში (Kütahya Dumlupınar University - KDU) (ქუთაჰია, თურქეთი)

1 - 10 of 928