სწავლების დეპარტამენტი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სტუ-ში 2020/2021 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!


2021-2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2019-2020 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით

ყურადღება!

2018/2019 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის  მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით

ყურადღება!

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!
(მხოლოდ იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც გარიცხული არიან 16. 02.2008 წლიდან 04.02.2010 წლამდე)

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2017/2018 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით

ყურადღება!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2016/2017 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთათვის უცხო ენის საგამოცდო ტესტების ნიმუშები
ყურადღება!

2015/2016  სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით.

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014/2015  სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

2013-2014 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბაკალავრიატში მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით  და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა

ყურადღება!

2013-2014 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ქართულ ენაში მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამები და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა

სიახლეები 1 - 74 სულ 74
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად