>
სწავლების დეპარტამენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2019-2020 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით

სიახლეები 1 - 20 სულ 71
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 | შემდეგი | ბოლო ყველა