სწავლების დეპარტამენტი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2022-2023 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთა სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სტუ-ში 2020/2021 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!


2021-2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით

სიახლეები 1 - 20 სულ 88
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა