კონტაქტი

მისამართი 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი

ტელეფონი:  (+995 32) 365429

web:                 www.gtu.ge/sw_dep.php

E-mail:            scavleba@gtu.ge