სწავლების დეპარტამენტი

26 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სტუ-ში 2020/2021 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ
03 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!


2021-2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით

სწავლების დეპარტამენტის სიახლეები 1 - 10 of 74