საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

(დებულება)
დეპარტამენტის უფროსი - დავით ჩიქოვანი   
ტელ: 2 37 96 99; 67 70