მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

(დებულება)
დეპარტამენტის უფროსი - დავით კაპანაძე   
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11/ 7707
0322 77 11 11