მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი

სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი

მიმდინარეობს გვერდის რეკონსტრუქცია


0322 77 11 11