მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის უფროსი: ზურაბ ტიტვინიძე - არქიტექტურის დოქტორი, სრული პროფესორი.

ტელ: 236-51-03; 64-55

ელ.ფოსტა: gtu.archdep@gtu.ge

დეპარტამენტის დებულება

0322 77 11 11