Site under construction

Emeritus


Emeriti

1. Kiria Revaz -N227 / 2011

2. Moistsrafishvili Enver

3. Baliashvili Anton - N1366 / 15

4. Elizbarashvili Melor - N1253 / 2015

5. Natsvlishvili Zurab - N1253 / 2015

6. Khatiskatsi Inzeza - N1253 / 2015

7. Sharabidze Tamaz - N1253 / 2015

8. Barbakadze Simon

9. Bokolishvili Boris - N238 / 2016

10. Rukhadze Omar - N311 / 2016

11. Shukakidze Tinatin - N354 / 2016

12. Khvichia Givi - N354 / 2016

13. Gogilashvili Vakhtang - N311 / 2016

14. Grigorashvili Tamaz - N258 / 2017

15. Kapanadze Lia - N258 / 2017

16. Chkheidze Teimuraz - N538 / 2017

17. Oragvelidze Zhuzhuna - N538 / 2017

18. Miqadze Guram - N682 / 2017

19. Kartvelishvili Vasil - N682 / 2017

20. Japaridze Zurab - N882 / 2017

21. Davitashvili Nodar - N882 / 2017

22. Uflisashvili Jumber - N882 / 2017

23. Zubiashvili Liana - N882 / 2017

24. Namgaladze Gia - N882 / 2017

25. Turiashvili Merab - N882 / 201780

26. Aladashvili Kartlos - N882 / 2017

27. Khubutia Manana - N882 / 2017

28. Botsvadze Jemali - N882 / 2017