მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საგამოცდო ცხრილები


2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის პროფესორ-მასწავლებლების კონსულტაციების გრაფიკი დეპარტამენტების მიხედვით

501 დეპარტამენტი                                 507 დეპარტამენტი

502 დეპარტამენტი                                 508 დეპარტამენტი

503 დეპარტამენტი                                509 დეპარტამენტი

505 დეპარტამენტი                                510 დეპარტამენტი

506 დეპარტამენტი 

                               2019 - 2020 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის

გამოცდების ცხრილი ბაკალავრებისათვის

                            2019 - 2020 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის

გამოცდების ცხრილი მაგისტრანტებისათვის და დოქტორანტებისათვის