საგამოცდო ცხრილები

                                          

 

 

                               2019 - 2020 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის

გამოცდების ცხრილი ბაკალავრებისათვის

                            2019 - 2020 სასწავლო წლის ზამთრის სესიის

გამოცდების ცხრილი მაგისტრანტებისათვის და დოქტორანტებისათვის