მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო საბჭო

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სწავლული მდივანი: ასოც.პროფ.ი.უგრეხელიძე


ტრანსორტის სადოქტორო პროგრამა: "ტრანსპორტი"-ს კოლეგიის შემადგენლობა

1. ოთარ გელაშვილი -  პროფესორი
2. ჯუმბერ იოსებიძე -  პროფესორი
3. გიორგი აბრამიშვილი -  პროფესორი
4. ავთანდილ შარვაშიძ -  
5. ვარლამ ლეკიაშვილი
6.
7. სერგო კარიპიდისი-კარიბოვი - სტუ-ს პროფესორი
8. თამაზ ნატრიაშვილი - მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დირექტორი,მოწვ. პროფესორი
9. ზურაბ ბოგვლიშვილი - მოწვეული პროფესორი, მდივნი
10.პეტრე ქენქაძე - სტუ-ს პროფესორი
11.
12. 
13.მერაბ გოცაძე - სტუ-ს პროფესორი
14.თენგიზ ნათენაძე - სს"თბილისის ელმავმშენებლის" ტექნ. დირ. მოადგილე
15.ანზორ ბერიძე - სს "სააქრთველოს რკინიგზის " ექსპერტი
16.ფრიდონ გოგიაშვილი - აკ.წერეთლის სახ.უნივერ. პროფესორი

მექანიკიის ინჟინერიის, მექატრონიკისა და საწრმოო ტექნოლოგიური პროცესების სადოქტორო პროგრამა: "მანქანათმცოდნეობა, მანქანათმშენებლობა და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები" საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა


1. იოსებ ბაციკაძე - სტუ-ს პროფესორი
2. რაულ თურმანიძე -  სტუ-ს პროფესორი
3. თენგიზ ჩხაიძე - სტუ-ს პროფესორი
4. ზაურ ბალამწარაშვილი - სტუ-ს პროფესორი
5. ნია ნათბილაძე - სტუ-ს პროფესორი, მდივანი
6. გივი გოლეთიანი - სტუ-ს პროფესორი
7. დავით თავხელიძე - სტუ-ს პროფესორი, თავმჯდომარე
8. თამაზ მჭედლიშვილი - სტუ-ს პროფესორი, თავმჯდომარის მოადგილე  
9. ნინო მჭედლიშვილი - სტუ-ს პროფესორი
10.ზაურ ჩიტიძე - სტუ-ს პროფესორი
11.გიორგი ჯაფარიძე - სტუ-ს პროფესორი
12.თამაზ მეგრელიძე - სტუ-ს პროფესორი
13.მიხეილ შილაკაძე - სტუ-ს პროფესორი
14.მიხეილ ჯანიკაშვილი - სპეციალურ ნაგებობათა უფ.მეც თანამშრომელი
15.ნოდარ ჩხოლარია - შპს "ილერკო"-ს გენერალური დირექტორი
16.რევაზ ფარცხალაძე - მანქანათა მექანიკის ინსტიტ. უფრ. მეც. თანამშრომელი
17.ზაალ უფლისაშვილ - შპს "ვარციხე 2005" გენერალური დირექტორი