06 დეკ

საბჭოს წევრების საყურადღებოდ!

ძვირფასო ფაკულტეტის საბჭოს წევრებო 7 დეკემბერს გაიმართება დიდი საბჭოს სხდომა. გთხოვთ ჩაერთოდ..
02 დეკ

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების განრიგის შესახებ

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით
ყველა სიახლე

მანქანათმშენებლობის სასწავლო-სამეცნიერო და საექპერტო ლაბორატორია

501 "საწარმოო-ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის" დეპარტამენტის

ტექნოლოგიური მოწყობილობების და საწარმოო
პროცესების ლაბორატორია

    

      ლაბორატორია აღჭურვილია სხვადასხვა სახის მოქმედი, როგორც უნივერსალური, აგრეთვე ნახევრადავტომატური რთული კინემატიკური სტრუქტურის მქონე კბილდამამუშავებელი ჩარხებით, პროგრამული მართვის საჩარხო სისტემებით, საწარმოო რობოტებით და კომპიუტერული მართვის მქონე მოწყობილობებით, საწარმოო ტექნოლოგიური აღჭურვილობით და შესაბამისი საკვლევი და ლაბორატორიული მზომი ტენიკით.


ამძრავთა სისტემების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია ჰიდრო და პნევნო ამძრავების ცალკეული მოქმედი მოდულებით და ელემენტებით, ჰიდრო, ელექტროჰიდრო და ელექტრომექანიკური სისტემებით აღჭურვილი მოქმედი დანადგარებით, მექანიკური ამძრავების დინამუკური კვლევისლაბორატორიული დანადგარებით და კვლევის კომპიუტერული პროგრამებით. ხორციელდება სისტემატა მახასიათებლების განსაზღვრა, რეგულირების და მართვის პრინციპების შესწავლა.


ტექნიკური გაზომვების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია მექანიკური სისტემების სხვადასხვა სახის შეერთებების და გადაემის დეტალების ფორმებისა და მუშა ზედაპირების საკვლევი მზომი მოწყობილობებით და ხელსაწყოებით, მართვისა და რეგულირების ელემენტების პარამეტრების (ელექტრომოწყობილობების) სარეგისტრაციო ტექნიკით.