22 აგვ

ჯეა და ტესტერი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში მიმდინარე წლის (2020 წელი) 21, 29 ივნისსა და 3 ივლისს განხორციელდა შპს ,,ჯეა" - ს და შპს ,,ტესტერის" თანამშრომლების (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება, სერტიფიკატის 8 მაძიებლიდან ყველამ წარმატებით ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღო შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურტებელი სერტიფიკატი, ,,სო“ ულოცავს მათ ამ წარმატებას.

22 აგვ

სს გურჯაანი და ტტ მოტორსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში მიმდინარე წლის (2020 წელი) 1 აგვისტოს განხორციელდა შპს ,,ტტ მოტორსის - ს და შპს ,,ტესტერის" ერთი და სს ,,გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“ - ს ორი თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება, სერტიფიკატის 3 მაძიებლიდან ყველამ წარმატებით ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღო შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურტებელი სერტიფიკატი, ,,სო“ ულოცავს მათ ამ წარმატებას.

ყველა სიახლე

სერტიფიცირებული პირების რეესტრი

სერტიფიცირებული პირები

ორგანიზაციის დასახელება

სერტიფიკატის მაძიებლის გვარი და სხელი

ტესტირების ჩატარების თარიღი

სერტიფიკატის ნომერი

სერტიფიკატოს გაცემის თარიღი/ მოქმედების ვადა

1

ტტ მოტორსი

დავით ტურაშვილი

11.08.2019

0001

16.08.2019/3 წ.

2

ტტ მოტორსი

გელა მაღლაფერიძე

11.08.2019

0002

16.08.2019/3 წ.

3

ტტ მოტორსი

ფირუზი ლომიაშვილი

11.08.2019

0003

16.08.2019/3 წ.

4

ტტ მოტორსი

ლევან ღოღობერიძე

11.08.2019

0004

16.08.2019/3 წ.

5

ტტ მოტორსი

გიორგი ზავრაშვილი

11.08.2019

0005

16.08.2019/3 წ.

6

ტტ მოტორსი

შოთა ცხოვრებაძე

11.08.2019

0006

16.08.2019/3 წ.

7

ტტ მოტორსი

გიორგი პარწიკანაშვილი

11.08.2019

0007

16.08.2019/3 წ.

8

ტტ მოტორსი

დავით პაპალაშვილი

11.08.2019

0008

16.08.2019/3 წ.

9

ტტ მოტორსი

კახაბერ შუბითიძე

11.08.2019

0009

16.08.2019/3 წ.


     10         

      ტტ მოტორსი     

       კახაბერ კაპანაძე

      01.09.2019      

     0010        

     05.09.2019/3 წ.     

     11

      ცეზარიონი

      გიორგი გაბარაშვილი         

     15.09.2019

     0011

17.09.2019/3 წ.

     12

      ცეზარიონი

      ბესიკ მახარაშვილი

     15.09.2019

     0012

17.09.2019/3 წ.

     13

      ცეზარიონი

      გიორგი მშვილდაძე

     15.09.2019

     0013

17.09.2019/3 წ.

     14

      ცეზარიონი

      ვახტანგ ბაშარული

     15.09.2019

     0014

17.09.2019/3 წ.

     15

      თეკლათი -

      ტესტი

      ირაკლი

      კინწურაშვილი

     29.09.2019

     0015

     02.10.2019/3 წ.             

     16

     თეკლათი -

     ტესტი

      შოთა რუხაია

    29.09.2019

    0016

    02.10.2019/3 წ.

     17

     თეკლათი -

     ტესტი

      ლაშა ბჟალავა

    29.09.2019

    0017

    02.10.2019/3 წ.

     18

     თეკლათი -

     ტესტი

      თეიმურაზ ალასანია

    29.09.2019

   0018

   02.10.2019/3 წ.

     19

     დათუნია

      ლევან დათუნაშვილი

    29.09.2019

   0019

   02.10.2019/3 წ.

     20

     დათუნია

      ზურაბ მარგოშვილი

    29.09.2019

   0020

   02.10.2019/3 წ.

     21

     დათუნია

      გიორგი ქვლივიძე

    29.09.2019

   0021

   02.10.2019/3 წ.

     22

     გრინვეი საქართველო

      გიორგი ნიაზაშვილი

    11.11.2019

   0022

   14.11.2019/3 წ.

     23

     გრინვეი საქართველო

      არტურ ვოსკანიანი

    11.11.2019

   0023

   14.11.2019/3 წ.

     24

     გრინვეი საქართველო

      ზურაბ ქავთარაძე

    11.11.2019

   0024

   14.11.2019/3 წ.

     25

     გრინვეი საქართველო

      ოთარ შახნაზაროვი

    11.11.2019

   0025

   14.11.2019/3 წ.

     26

     გრინვეი საქართველო

      ალექსანდრე სელიმაშვილი

    11.11.2019

   0026

   14.11.2019/3 წ.

     27

     გრინვეი საქართველო

      ვახტანგ ფრანგიშვილი

    11.11.2019

   0027

   14.11.2019/3 წ.

     28

     გრინვეი საქართველო

      გიგა ასკილაშვილი

    11.11.2019

   0028

   14.11.2019/3 წ.

     29

     გრინვეი საქართველო

      ჯუმბერ გაფრინდაშვილი

    11.11.2019

   0029

   14.11.2019/3 წ.

     30

     გრინვეი საქართველო

      დავით გაფრინდაშვილი

    11.11.2019

   0030

   14.11.2019/3 წ.

     31

     გრინვეი საქართველო

      ოთარი ობლიშვილი

    11.11.2019

   0031

   14.11.2019/3 წ.

     32

     გრინვეი საქართველო

      კახაბერ ხერკელაძე

    11.11.2019

   0032

   14.11.2019/3 წ.

     33

     გრინვეი საქართველო

      გიორგი შანშიაშვილი

    11.11.2019

   0033

   14.11.2019/3 წ.

     34

     გრინვეი საქართველო

      გივი საბანაშვილი

    11.11.2019

   0034

   14.11.2019/3 წ.

     35

     გრინვეი საქართველო

      გიორგი ტატიშვილი

    11.11.2019

   0035

   14.11.2019/3 წ.

     36

     გრინვეი საქართველო

      ევგენი გლუშენკო

    11.11.2019

   0036

   14.11.2019/3 წ.

     37

     გრინვეი საქართველო

      მალხაზ სამსონიძე

    21.11.2019

   0037

   25.11.2019/3 წ.

     38

     ,,ჯეა“

      მამია გოგლიჩიძე

    21.06.2020

   0038

   24.06.2020/3 წ.

     39

     ,,ჯეა“

      შოთა ფურცხვანიძე

    21.06.2020

   0039

   24.06.2020/3 წ.

     40

     ,,ჯეა“

      გიორგი ერაძე

    21.06.2020

   0040

   24.06.2020/3 წ.

     41

     ,,ჯეა“

      თორნიკე ერაძე

    21.06.2020

   0041

   24.06.2020/3 წ.

     42

     ,,ჯეა“

      შმაგი ტოხვაძე

    21.06.2020

   0042

   24.06.2020/3 წ.

     43

     ,,ჯეა“

      თორნიკე ხარაბაძე

    29.06.2020

   0043

   02.07.2020/3 წ.

     44

     ,,ტესტერი“

      გიორგი ჯანანაშვილი

    29.06.2020

   0044

   06.07.2020/3 წ.

     45

     ,,ტესტერი“

      ლაშა პარწიკანაშვილი

    29.06.2020

   0045

   06.07.2020/3 წ.

     46

     შპს ,,ტტ მოტორსი“

      დავით პაპალაშვილი

    01.08.2020

   0046

   03.08.2020/3 წ.

     47

     სს ,,გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“

      დავით ჯავშანაშვილი

    01.08.2020

   0047

   03.08.2020/3 წ.

     48

     სს ,,გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“

      ავთანდილ მუნჯიშვილი

    01.08.2020

   0048

   03.08.2020/3 წ.