18 ოქტ

თანამშრომლების სერტიფიცირება,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში 2019 წლის 15 სექტემბერს განხორციელდა შპს ,,ცეზარიონი“ - ს 5 და შპს ,,ტტ მოტორსი“ - ს 1 თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება. 
18 ოქტ

თანამშრომლის სერტიფიცირება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში 2019 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა შპს ,,თეკლათი - ტესტი“ - ს 4 და შპს ,,დათუნიას“ - ს 3 თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება. 
ყველა სიახლე

სერტიფიცირებული პირების რეესტრი

სერტიფიცირებული პირები

ორგანიზაციის დასახელება

სერტიფიკატის მაძიებლის გვარი და სხელი

ტესტირების ჩატარების თარიღი

სერტიფიკატის ნომერი

სერტიფიკატოს გაცემის თარიღი/ მოქმედების ვადა

1

ტტ მოტორსი

დავით ტურაშვილი

11.08.2019

0001

16.08.2019/3 წ.

2

ტტ მოტორსი

გელა მაღლაფერიძე

11.08.2019

0002

16.08.2019/3 წ.

3

ტტ მოტორსი

ფირუზი ლომიაშვილი

11.08.2019

0003

16.08.2019/3 წ.

4

ტტ მოტორსი

ლევან ღოღობერიძე

11.08.2019

0004

16.08.2019/3 წ.

5

ტტ მოტორსი

გიორგი ზავრაშვილი

11.08.2019

0005

16.08.2019/3 წ.

6

ტტ მოტორსი

შოთა ცხოვრებაძე

11.08.2019

0006

16.08.2019/3 წ.

7

ტტ მოტორსი

გიორგი პარწიკანაშვილი

11.08.2019

0007

16.08.2019/3 წ.

8

ტტ მოტორსი

დავით პაპალაშვილი

11.08.2019

0008

16.08.2019/3 წ.

9

ტტ მოტორსი

კახაბერ შუბითიძე

11.08.2019

0009

16.08.2019/3 წ.


     10         

      ტტ მოტორსი     

       კახაბერ კაპანაძე

      01.09.2019      

     0010        

     05.09.2019/3 წ.     

     11

      ცეზარიონი

      გიორგი გაბარაშვილი         

     15.09.2019

     0011

17.09.2019/3 წ.

     12

      ცეზარიონი

      ბესიკ მახარაშვილი

     15.09.2019

     0012

17.09.2019/3 წ.

     13

      ცეზარიონი

      გიორგი მშვილდაძე

     15.09.2019

     0013

17.09.2019/3 წ.

     14

      ცეზარიონი

      ვახტანგ ბაშარული

     15.09.2019

     0014

17.09.2019/3 წ.

     15

      თეკლათი -

      ტესტი

      ირაკლი

      კინწურაშვილი

     29.09.2019

     0015

     02.10.2019/3 წ.             

     16

     თეკლათი -

     ტესტი

      შოთა რუხაია

    29.09.2019

    0016

    02.10.2019/3 წ.

     17

     თეკლათი -

     ტესტი

      ლაშა ბჟალავა

    29.09.2019

    0017

    02.10.2019/3 წ.

     18

     თეკლათი -

     ტესტი

      თეიმურაზ ალასანია

    29.09.2019

   0018

   02.10.2019/3 წ.

     19

     დათუნია

      ლევან დათუნაშვილი

    29.09.2019

   0019

   02.10.2019/3 წ.

     20

     დათუნია

      ზურაბ მარგოშვილი

    29.09.2019

   0020

   02.10.2019/3 წ.

     21

     დათუნია

      გიორგი ქვლივიძე

    29.09.2019

   0021

   02.10.2019/3 წ.