მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"

2010 წლის გამოცემა

 

  1. ჟურნალი 4(19)

2011 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(20)

  2. ჟურნალი 2(21)

  3. ჟურნალი 4(22)


2012 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(23)

   2. ჟურნალი 2(24)

   3. ჟურნალი 3(25)

2013 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(26)

   2. ჟურნალი 2(27)

   3. ჟურნალი 3(28)

2014 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(29)

   2. ჟურნალი 2(30)

   3. ჟურნალი 3(31)

2015 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(32)

   2. ჟურნალი 2(33)

   3. ჟურნალი 3(34)

2016 წლის გამოცემა


  1. ჟურნალი 1(35)

   2. ჟურნალი 2(36)

   3. ჟურნალი 3(37)


2017 წლის გამოცემა

  1. ჟურნალი 1(38)

  2. ჟურნალი 2(39)

  3. ჟურნალი 3(40)

2018 წლის გამოცემა

  1. ჟურნალი 1(41)

  2. ჟურნალი 2(42)

3. ჟურნალი 3(43)

2019 წლის გამოცემა

1. ჟურნალი 1(44)

2. ჟურნალი 2(45)

3ჟურნალი 3(46)

2020 წლის გამოცემა

1. ჟურნალი 1-2(47-48)

2. ჟურნალი 3(49)

2021 წლის გამოცემა

1. ჟურნალი 1(50)

2. ჟურნალი 2(51)

3. ჟურნალი 3(52)

2022 წლის გამოცემა

1. ჟურნალი 1(53)