მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დამხმარე პერსონალი

მექანიკის ინჟინერიისა და  ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი (501)

   ქაშიბაძე მარინე  - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   მამალაძე ქეთევანი – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


     სამრეწვლო ინჟინერიისა და  ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი (502)

   ლომაძე ასმათ – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   ყორანაშვილი ირინე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   დვალი თეიმურაზი – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

    

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის აკადემიური დეპარტამენტი (503)

   დათუაშვილი მანანა - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


ტრანსპორტისა და  მრეწველობის  მენეჯმენტის აკადემიური დეპარტამენტი (504)

   მუჯირი სალომე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

       

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის აკადემიური დეპარტამენტი (505)

  კიკოლაშვილი ნაზი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

  ურუშაძე ქეთევანი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


სარკინიგზო ტრანსპორტის აკადემიური დეპარტამენტი (506)

  პატურაშვილი მეგი  - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


            მექანიკის ინჟინერიის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/1

         ზუბიაშვილი გიორგი მალხაძის ძე – ლაბ. ხელ-ლი 

1.  ანთიძე ნაირა  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2.   აბრამიშვილი ირინე  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3.   ბლიაძე სალომე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
4.  ბაჩანაძე ვასილი -  მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
 
5.  დევანოზიშვილი ალექსანდრე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
6.  თიკანაშვილი მარიამ - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
7.  იორდანიშვილი თინათინ - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

8. ლალიანი ნინო - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

9.  ნადარაია ვალერი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

10. ფოფხაძე გიორგი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
11.  ქაშიბაძე ნაზი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

12.  კაპანაძე გიური  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით).
    

სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/2

       ტაბატაძე გოდერძი - ლაბ. ხელ-ლი 

 1.   ბაშარული შოთა  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 2.   გოგიშვილი დავითი  -  მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 3.   კიკვიძე ლარისა -   მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 4.  ხვედელიძე მალხაზ  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტისასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება

  შუბითიძე თამარი - სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების  უფროსი 

  კოპლატაძე მანანა - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  ნიაური თინათინი - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  დედანაშვილი ბელა - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  გორგოშიძე მანანა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  კილაძე ქრისტინე - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ჯავახიშვილი ხათუნა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  მაკარაძე შოთა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ცირეკიძე ნარგიზა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ბაღაშვილი თამარ - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  გოგნაძე ნინო - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი

  ქურასბედიანი გიორგი 

მენეჯერის სამსახური

    ელგენდარაშვილი ნატალია  – პირველი   კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

    ლაზარაშვილი ზურაბ  - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

    რუხაძე თენგიზი  – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 (ხელშეკრულებით)
    ჟავარენკო ლენა  – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

    თოფურია ნინო – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

    ცხოვრებაშვილი ნადია  – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ხვედეელიძე მარიამი – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


ფაკულტეტის კომპიუტერული ცენტრი

      მღებრიშვილი ხათუნა არჩილის ასული - კომპიუტერული სერვისის ადმინისტრატორი

     მღებრიშვილი მალინა - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    მიქელიშვილი ქეთევან - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ქვაბელაშვილი ხატია - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

     ლომიძე მარინე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  (ხელშეკრულებით)

     ზანგურაშვილი ნელი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი      (ხელშეკრულებით) 

      შევარდენიძე მზია - (ხელშეკრულებით) 


არქივარიუსი

      მაწიაშვილი თამარ ვლადიმერის ას - მეორე კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი