მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

31 დეკ

გილოცავთ ახალ 2022 წელს!

ძვირფასო კოლეგებო და სტუდენტებო გილოცავთ ახალ 2022 წელს. ჯამრთელობა, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება, ხვავი და ბარაქა არ მოგკლებოდეთ.წარმატებები ჩვენს ფალულტეტს.


ყველა სიახლე

დამხმარე პერსონალი

მექანიკის ინჟინერიისა და  ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი (501)

   ქაშიბაძე მარინე  - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   მამალაძე ქეთევანი – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


     სამრეწვლო ინჟინერიისა და  ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი (502)

   ლომაძე ასმათ – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   ყორანაშვილი ირინე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

   დვალი თეიმურაზი – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

    

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის აკადემიური დეპარტამენტი (503)

   დათუაშვილი მანანა - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


ტრანსპორტისა და  მრეწველობის  მენეჯმენტის აკადემიური დეპარტამენტი (504)

   მუჯირი სალომე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

       

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის აკადემიური დეპარტამენტი (505)

  კიკოლაშვილი ნაზი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

  ურუშაძე ქეთევანი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


სარკინიგზო ტრანსპორტის აკადემიური დეპარტამენტი (506)

  პატურაშვილი მეგი  - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


          საგზაო აკადემიური დეპარტამენტი (საფაკულტეტთაშორისო) (15)

  ბარათელი მარინა -  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


 მექანიკის ინჟინერიის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/1

         ზუბიაშვილი გიორგი მალხაძის ძე – ლაბ. ხელ-ლი 

   1.  ანთიძე ნაირა  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

   2.   აბრამიშვილი ირინე  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

   3.   ბლიაძე სალომე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
   4.  ბაჩანაძე ვასილი -  მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
 
   5.  დოდაშვილი ელენე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
   6.  დევანოშვილი ალექსანდრე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
  7.  თიკანაშვილი მარიამ - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
  8.  იორდანიშვილი თინათინ - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 9. ლალიანი ნინო - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 10.  ნადარაია ვალერი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

11. ფოფხაძე გიორგი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
12.  ქაშიბაძე ნაზი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

13.  კაპანაძე გიური  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით).
    

სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/2

       ტაბატაძე გოდერძი - ლაბ. ხელ-ლი 

 1.   ბაშარული შოთა  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  2.   გოგიშვილი დავითი  -  მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  3.  გრიგორაშვილი მიხეილ  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  4.  კიკვიძე ლარისა -   მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  5.  ჯაფარიძე ვახტანგ - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
  

 6. ხვედელიძე მალხაზ  - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 7. მიქელაშვილი ნანა  - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით)

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება

  შუბითიძე თამარი - სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების  უფროსი 

  კოპლატაძე მანანა - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  ნიაური თინათინი - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  დედანაშვილი ბელა - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

  გორგოშიძე მანანა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  კილაძე ქრისტინე - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ჯავახიშვილი ხათუნა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  მაკარაძე შოთა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ცირეკიძე ნარგიზა - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  ბაღაშვილი თამარ - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

  გოგნაძე ნინო - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი

  ქურასბედიანი გიორგი 

მენეჯერის სამსახური

    ელგენდარაშვილი ნატალია  – პირველი   კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

    ლაზარაშვილი ზურაბ  - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

    რუხაძე თენგიზი  – მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 (ხელშეკრულებით)
    ჟავარენკო ლენა  – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

    თოფურია ნინო – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

    ცხოვრებაშვილი ნადია  – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ქისიშვილი ლია – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


ფაკულტეტის კომპიუტერული ცენტრი

      მღებრიშვილი ხათუნა არჩილის ასული - კომპიუტერული სერვისის ადმინისტრატორი

     მღებრიშვილი მალინა - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    მიქელიშვილი ქეთევან - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ქვაბელაშვილი ხატია - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ჭაღალიძე თორნიკე - კომპიუტერული ცენტრის ლაბორატორია მესამე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

    ლომიძე მარინე - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  (ხელშეკრულებით)

     ზანგურაშვილი ნელი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი      (ხელშეკრულებით) 


არქივარიუსი

      მაწიაშვილი თამარ ვლადიმერის ას - მეორე კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი