დამხმარე პერსონალი

საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტი

   ქაშიბაძე მარინე ვაჟას ასული - უფრ.სპეციალისტი;


მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო საწარმოო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი:


   გერკეული თენგიზ ზაქარიას ძე – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი

   მამალაძე ქეთევანი – სპეციალისტი.


პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

   ლომაძე ასმათ ნიკოლოზის ასული– უფრ.სპეციალისტი;

   აბაშიძე ქეთევან ნუგზარის ასული - მთ.სპეციალისტი;
 

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტი:


   დათუაშვილი მანანა - მთ. სპეციალისტი;

   გოგოლაძე ლეილა - უფრ.სპეციალისტი.


 
კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტი

   მეგრელიძე გიორგი თამაზის ძე - სპეციალისტი;


    სატყეო–ტექნიკური დეპარტამენტი

   დვალი თეიმურაზი – უფრ.სპეციალისტი;

   გოგოტიშვილი მაია – უფრ.სპეციალისტი;

   ჟღენტი მაკა  – უფრ.სპეციალისტი (0,5 საშტ. ერთ.);

   ტყემალაძე რამაზი – უფ. სპეციალისტი (0,5 საშტ. ერთ.).


ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

   ურუშაძე ქეთევანი – სპეციალისტი.


ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი


   კანკაძე ჯემალი –მთ. სპეციალისტი (0,5 საშტ.ერთ);

   შევარდენიძე მზია – უფ. სპეციალისტი;
   მუჯირი სალომე – უფ. სპეციალისტი;
   ხუციშვილი ვასილი – სპეციალისტი.

  შილაკაძე ეკატერინე ვაჟას ას – ხელშ.უფ. სპეციალისტი;
  გიორგაძე ხათუნა თეიმურაზის ას – (0,5. ხელშ.)უფ. სპეციალისტი;

     საავტომობილო ტრანსპორტის  დეპარტამენტი:


   ჭინჭარაული გივი მიხეილის ძე – მთ. სპეციალისტი

   კიკოლაშვილი ნაზი  - უფრ.სპეციალისტი;


სარკინიგზო ტრანსპორტის დეპარტამენტი

   ოდიშელიძე ქეთევან  – მთ. სპეციალისტი

   გოგიშვილი დავით  – სპეციალისტი;

   პატურაშვილი მეგი  - სპეციალისტი;   გორგოშიძე მანანა – სპეციალისტი.


საგზაო (ფაკულტეტშორისი) დეპარტამენტი


   ტურძილაძე დალი –  სპეციალისტი;

 

მანქანათმშენებლობის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/1

   1.    ხვიჩია გივი ვლადიმერის ძე – ლაბ. ხელ-ლი (0.5)
   2.    დუმბაძე თეიმურაზ ნიკოლოზის ძე – მთ. სპეციალ. (ხელშ.)
   3.    ბაჩანაძე ვასილ ილოს ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   4.    ნადარაია ვალერი ვლადიმერის ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   5.    რობაქიძე აბესალომ გიორგის ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   6.    გაბუნია თამაზ დავითის ძე _ უფრ. ლაბორანტი
   7.    ანთიძე ნაირა მუსტაფას ას - უფრ. ლაბორანტი
   8.    ისაკაძე თამაზ – უფრ. ლაბორანტი (0.5)
   9.    ბაბაშვილი მერაბ ნოდარის ძე- უფრ. ლაბორანტი (0.5)
  10.    კაპანაძე გიური ივანეს ძე _ უფრ. ლაბორანტი (0,5)
  11.    ლალიანი ნინო მიხეილის ას – ლაბორანტი
  12.    ჭელიძე ნელი ზაქარიას ას _ ლაბორანტი
  13.    ვაშაკიძე თეონა ნიკოლოზის ას _ ლაბორანტი
  14.    აბრამიშვილი ირინე ნოდარის ას - ლაბორანტი
  15.    კორნიენკო სოფიო გიორგის ას - ლაბორანტი (0,5)
  16.    ჯაფარიძე ვახტანგ ზურაბის ძე _ ლაბორანტი
  17.    ქაშიბაძე ნაზი ვახტანგის ას _ ლაბორანტი(0,5)
  18.    ჩიღვინაძე ლალი გივის ას _ (0,5) _ 165 ლ
  19.    აფციაური თამარ სოლომონის ას _ ლაბორანტი (0,5)
  20.    ფოფხაძე გიორგი ზურაბის ძე - ლაბორანტი (0,5)
  21.    ჩეკურიშვილი დავით ბორისის ძე - უფრ. ლაბორანტი (ხელშ.)
  22.    დევანოზიშვილი ალექსანდრე ალბედის ძე - ლაბორანტი (0.5)

ტრანსპორტის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/2

   1.    ტაბატაძე გოდერძი - ლაბ. ხელ-ლი
  2.    ბაშარული შოთა დავითის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  3.    ჩალაძე მერაბ ინდიკოს ძე - უფრ. ლაბორანტი
  4.    გრიგორაშვილი მიხეილ თამაზის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  5.     ჯავახიშვილი ხათუნა ვლადიმერის ასული - უფრ. ლაბორანტი
  6.    დემეტრაშვილი დავით ნოდარის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  7.    ცქვიტინიძე ლალი ზაქარიას ას - უფრ. ლაბორანტი
  8.    ხვედელიძე მალხაზ ტარიელის ძე - ლაბორანტი
  9.    გლურჯიძე ვალერია სიმონის ას - ლაბორანტი
  10.    კიკვიძე ლარისა ოთარის ას - ლაბორანტი
                                            
  11.    მღებრიშვილი მალინა შალვას ას - ლაბორანტი
  12.    კანკაძე ალექსანდრე ჯემალის ძე - ლაბორანტი
  13.    რჩეულიშვილი ლუიზა მალხაზის ას - ლაბორანტი
  14.    მამალაძე ლევანი მერაბის ძე _ ლაბორანტი (0,5)
  15.    ქვაბელაშვილი ხატია ანტონის ას- ლაბორანტი (0,5)
  16.    დევანოზიშვილი ალექსანდრე ალბედის ძე - ლაბორანტი (0.5)ფაკულტეტის სპეციალისტები:

 1. ქურასბედიანი გიორგი ხვიჩას ძე – მთ. სპეციალისტი

მენეჯერის სამსახური

 1. ქირია ვაჟა ირაკლის ძე – მთ. სპეციალისტი
 2. პაპუაშვილი ალექსანდრე ზურაბის ძე – მთ. სპეციალისტი
 3. ნემსაძე ზურაბი ყარამანის ძე – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი
 4. რუხაძე თენგიზი შალვას ძე – (ხელშ.) მთ. სპეციალისტი
 5. ელგენდარაშვილი ნატალია გურამის ას – უფ. სპეციალისტი;
 6. ჟავარენკო ლენა თენგიზის ას –უფ. სპეციალისტი;
 7. გოგოლაძე ნათია იგორის ას – უფ. სპეციალისტი;
 8. ლაზარაშვილი ზურაბ ამირანის ძე - უფ. სპეციალისტი;
 9. ზუბიაშვილი გიორგი მალხაზის ძე – სპეციალისტი;

პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაცია:

 1. მიქელაშვილი ნანა იოსების ას – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი
 2. კილაძე ქრისტინე თემურის ას – სპეციალისტი;
 3. სიმონტიევა გულიკო ისაკის ას – სპეციალისტი;
 4. მიქელიშვილი ქეთევანი – სპეციალისტი;
 5. გოგნაძე ნინო დენისის ას  – სპეციალისტი;
 6. ლომიძე მარინე ალბერტის ას  – სპეციალისტი;  
 7. ცირეკიძე ნარგიზი ტრიფონის ას – სპეციალისტი;
 8. ურუშაძე ნანა ბიძინას ას – სპეციალისტი;


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

    თოფურია ნინო გივის ას – (ხელშ.) მთ. სპეციალისტი

    მაისურაძე გიორგი ალექსის ძე – სპეციალისტი;

    ყორანაშვილი ირინე თენგიზის ას – ( 0,5. ხელშ.)უფ. სპეციალისტი;


კომპიუტერული ცენტრი

      მღებრიშვილი ხათუნა არჩილის ასული - (ხელშ.)უფ. სპეციალისტი; 


ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტები:

 1. ბარათელი მარინა ილუშას ას –უფ. სპეციალისტი;
 2. კოტრიკაძე-ფოცხიშვილი იამზე გაგის ას – უფ. სპეციალისტი;
 3. კოპლატაძე მანანა რომანის ას – უფ. სპეციალისტი;
 4. შუბითიძე თამარ ბახვას ას – სპეციალისტი;
 5. დედანაშვილი ბელა გივის ას – სპეციალისტი;
 6. ნიაური თინათინ ზურაბის ას  – სპეციალისტი;
 7. მაისურაძე გიორგი ალექსის ძე – სპეციალისტი;


არქივარიუსი

      მაწიაშვილი თამარ ვლადიმერის ას