მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტის მენეჯერი

გივი გოლეთიანი - ფაკულტეტის მენეჯერილაზარაშვილი ზურაბ - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ჟავარენკო ლენა - პირველი   კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
ელგენდერაშვილი ნატალია - პირველი   კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
რუხაძე თენგიზ - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით)