01 მაი

ყურადღება!

ტესტირების ინსტრუქცია პროფესორ-მასწავლებლებისათვის!
ყველა სიახლე

პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


დეპარტამენტის ისტორია


  თანამშრომლები