მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლებიდეპარტამენტის ისტორია