მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებელი 

ნანა ნოზაძე

N503  საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური

 მექანიკის აკადემიური დეპარტამენტი

პ.მ.კ. პროფესორი
          ელ ფოსტა:n.nozadze@gtu.ge

დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლებიდეპარტამენტის ისტორია