მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის აკადემიური დეპარტამენტი

   

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

             

ჯუმერ იოსებიძე
            N505  საავტომობილო ტრანსპორტის და

              ლოგისტიკის აკადემიური დეაპარტამენტი

ტ.მ.დ. პროფესორი

        ელ ფოსტა: j.iosebidze@gtu.ge


   დეპარტამენტის ისტორია

   თანამშრომლები