მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სარკინიგზო ტრანსპორტის აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ავთანდილ შარვაშიძე

N506 „სარკინიგზო ტრანსპორტი“-ს აკადემიური დეპარტამენტი

ტ.მ.კ., პროფესორი

ელ.ფოსტა: a.sharvashidze@gtu.ge

დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლები