მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი


დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

               

რაულ თურმანიძე

            N501  მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების 

აკადემიური დეპარტამენტი

ტ.მ.დ. პროფესორი

        ელ ფოსტა: inform@gtu.ge


დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლები