თანამშრომლები

თანამშრომლები


 1. შილაკაძე მიხეილი ერემიას ძე
  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
 2. სუთიძე ლიანა ნიკოლოზის ასული
  საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საბჭოს მიერ მოწვეული პროფესორი 
 3. აჩიძე ნუგზარი
  ტექნიკური მეცნიერების კანდიდატი, პროფესაორი.
 4. ბუხნიკაშვილი თეიმურაზი პავლეს ძე
  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი 
 5. ბაქრაძე დავითი დავითის ძე
  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მოწვ. სპეციალისტი 
 6. ბარბაქაძე მაია იულონის ასული
  საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მოწვ. სპეციალისტი 
 7. ქაშიაშვილი ზურაბი გიორგის ძე
  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მოწვ. სპეციალისტი 
 8. ნარეშელაშვილი ნიკოლოზი ლავრენტის ძე
  საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი,, მოწვ. სპეციალისტი
 9. ნადირაშვილი გიორგი სიმონის ძე
  უფროსი ლაბორანტი, საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საბჭოს მიერ მოწვ. ასოც.პროფესორი 
 10. რჩეულიშვილი მედეა ჯიმშერის ასული
  უფ. სპეციალისტი
 11. მამაჯანოვი იური
  უფ. ლაბორანტი