სამშენებლო მანქანებისა და მექნიკური მოწყობილობების აკადემიური მიმართულება

ყველა სიახლე

კონტაქტი

სამშენებლო მანქანებისა და მექანიკური მოწყობილობების
სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულება

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავა, 72
სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი,   ოთახი ბ-404 
ტელ:  2 36 42 07;   66 73 (შიდა);         
E-mail dep56@gtu.ge              

 ხელმძღვანელი : მიხეილ შილაკაძე - ტ.მ.დ., პროფესორი
ტელ: 2 36 42 07;  მობ: 593 32 90 31
E-mail shilakad@gtu.ge