სამშენებლო მანქანებისა და მექნიკური მოწყობილობების აკადემიური მიმართულება

ყველა სიახლე

სამშენებლო მანქანების N108 დეპარტამენტი

დეპარტამენტი N108 სამშენებლო მანქანები შედის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის  შემადგენლობაში. დეპარტამენტს აქვს სალექციო აუდიტორია, სამუშაო და საკონსულტაციო ოთახები,  სახელოსნო, ლაბორატორიები და ბიბლიოთეკა, სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.