მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016 წლის გრანტებს ანგარიში

2016 წლის გრანტებს ანგარიში

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის დასახელება

 

ა. გერასიმოვი

მაქსიმალური მარგი ქმედების კოეფიციენტის მქონე გამათბობლის საცდელი პროექტის შექმნა

 

ა. მაჭავარიანი

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო, საწარმოო ცენტრი "სტუ-ს ეკოლოგიური დანადგარები"

 

ა. მოსეშვილი

მზის ბატარეისა და ქარენერგიისდანადგარის ერთობლიობით შედგენილ;ი ინოვაციური დუპლექსის პროტოტიპის შექმნა

 

ა. ჭირაქაძე

მანგანუმის მადნის გამდიდრების შლამების მანგანუმის მონოექსიდად სამრეწველო უტილიზაციისმაღალრენტაბელური ქიმიურ-მეტალურგიულ კომპლექსური სამრეწველო დანადგარის მოქმედი პროტოტიპის შექმნა

 

ვ. კოპალეიშვილი

ბენიტური თუჯი და მისი გამოყენების შესაძლებლობები

 

თ. ბაციკაძე

მართვადი ცივი ბირთვული სინთეზის სამეცნიერო - საწარმო ცენტრი

 

თ. გაბადაძე

შავი ზღვის წყლის კომპლექსური გადამუშავება სამედიცინო და ტექნიკური მასალების მისარებად და მათი კვლევა

 

მ. კიკნაძე

კონფლიქტების შიდა სახელმწიფოერბრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტიური მოდელის დამუშავება სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით

 

ო. ზუმბურიძე

„უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა“

 

ჟ. პეტრიაშვილი

ვირტუალური სასწავლო რესურსი ქიმიაში

 

ჯ. გახოკიძე

კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება

 

ჯ. გოგისვანიძე

"მუდმივი მაგნიტებიანი ენერგეტიკული დანადგარის საპილოტე ნიმუშის შექმნა"

 

0322 77 11 11