მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციები

სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციები


სხვა სამეცნიერო კონფერენციები

2017 წელი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”
2017 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

საერთაშორისო კონფერენციას „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები - IHE 2017“
2017 წლის 12 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი ატარებს პირველ საერთაშორისო კონფერენციას „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები - IHE 2017“

კონფერენცია-სემინარი "საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში"
2017 წლის 11-12 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-სემინარი "საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში"

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
2017 წლის 19-20 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”
2017 წლის 1-2 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

V საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017
2017 წლის 20 - 21 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება V საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს,ხვალ"
VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"
2017 წლის 9 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „რუსთაველი - 850“

2016 წელი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
2016 წლის 19-20 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

XXVII საერთაშორისო კონფერენცია
2016 წლის 23-27 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტის ორგანიზატორობით ტარდება პროფ. ო. ნაკონეჩნის 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი XXVII საერთაშორისო კონფერენცია „გაურკვევლობების პირობებში გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები“ PDMU-2016

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016"
2016 წლის 26 ნოიმბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016"

2016 წლის 11 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სტუ-სა და საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „რუსთაველი - 850“

IV საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია
2016 წლის 1-3 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება IV საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება” 

IV საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016”
2016 წლის 25-27 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება IV საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016”

ქართულ - პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია
2016 წლის 12 – 14 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება ქართულ - პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"
2016 წლის 17 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება რიგით მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"

მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016
2016 წლის 14-15 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”
2016 წლის 14 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”

საერთაშორისო კონფერენცია
2016 წლის 23-25 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკა 2016"

2015 წელი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2015 წლის 3-5 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85–ე წლისთავსადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა – 2015 (სკტ–მმ 2015)“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2015 წლის 23-24 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში
2015 წლის 16-17 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება სერგო (სეირან) მაზმიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში"

მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია”
2015 წლის 3–4 ივნისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია”

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
2015 წლის 23-24 აპრილს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2015 წლის 22-23 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია“

2014 წელი

მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები
2014 წლის 1-3 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები”

 საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“
2014 წლის  4-5 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“2014 წლის  4-5 ნოემბერს 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“

საერთაშორისო კონფერენცია
2014 წლის 15-21 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,წიაღის ათვისების, რესურსაღდგენითი, მცირენარჩენიანი და ბუნებისდაცვითი ტექნოლოგიები“

საერთაშორისო კონფერენცია
2014 წლის 11-12 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ცატარდება საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები"

საქართველო-პოლონეთის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია
2014 წლის 22-24 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ევროპა - აზიის სატრანსპორტო ხიდი"

პრაქტიკული სემინარი
2014 წლის 20-24 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება პრაქტიკული სემინარი თემაზე: „გრიდ და ღრუბლოვანი გამოთვლები“
საერთაშორისო კონფერენცია
2014 წლის 9-11 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ჟურნალი ,,ქართველოლოგია”, აუდიტორული კომპანია PKF Georgia-ს მხარდაჭერით, აწყობენ საერთაშორისო კონფერენციას ,,კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველ ქართულ ანბანში და ძეგლებზე”

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია
2014 წლის 17-18 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი
2014 წლის 19–20 ივნისს,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ევროინტეგრაციის ცენტრი ატარებს საერთაშორისო სიმპოზიუმს ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია”

სამეცნიერო კონფერენცია
2014 წლის  7-12 ივლისს   თბილისში,  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  ტარდება საქართველო-გერმანიის სამეცნიერო ხიდის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2014 წლის 10-11 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სამართლის აქტუალური პრობლემები”

კონფერენცია
2014 წლის 2–5 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება IV საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014”

კონფერენცია
5 მარტს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული გმირის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავდაცვის საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის, ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები”

კონფერენცია
2014 წლის 6 – 9 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულ¬ტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი ატარებს საერთაშორისო კონფე-რენციას თემაზე: „ბირთვულ-რადიაციული ნანოსენსორები და ნანოსენსორული სისტემები“

საერთაშორისო კონფერენცია
2014 წლის 20 – 24 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები”

საერთაშორისო კონფერენცია
2014 წლის 6-9 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: „ბირთვულ-რადიაციული ნანოსენსორები და ნანოსენსორული სისტემები“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2014 წლის 30-31 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე კერძო სამართალი”

2013 წელი

კონფერენცია
2013 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2013"

ღონისძიება
2013 წლის 15-22 ოქტომბერს, თბილისში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და იულიხის სამეცნიერო - კვლევით ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, ჩატარდება ღონისძიება 
‘’შემოდგომის ლექციები თბილისში’’, თემატიკით ბირთვული ფიზიკა და სამედიცინო ფიზიკა

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია
2013 წლის 17-18 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“

კონფერენცია
14 ივნისს, 12:00 სთ, სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარდება სტუ-ის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო - მომავლისა“

კონფერენცია
სტუ-ს სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია

კონფერენცია
12 ივნისს, 11:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება კონფერენცია თემაზე: “ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია - გამოსავალი თუ ჩიხი”

კონფერენცია
27 მაისს, 15:00 სთ, სტუ-ს სხდომათა დარბაზში გაიხსნება სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენცია
2013 წლის 17 აპრილს, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული ,,ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტი” და საქართველოს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ატარებს კონფერენციას „ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითრებაში“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2013 წლის 6-9 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ევროკავშირის მეშვიდე ჩარჩო-პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ ცენტრთან ერთად, ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: "ნანოსენსორული სისტემები და ნანომასალები"
სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენციაი
2013 წლის 10 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში გაიმართება დიდი ქართველი მოღვაწის, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენციაი “გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე”

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2013 წლის 7 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

კონფერენცია
2013 წლის 17-19 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე "ვროკავშირის აღმოსავლეთში გაფართოების პროცესები’’
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 2013 წლის 1-2 ივნისს მართავს სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე "ვროკავშირის აღმოსავლეთში გაფართოების პროცესები’’

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია
28 - 30 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას, მიძღვნილს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისა და მისი პირველი დირექტორის, მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი, “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”

კონფერენცია
2013 წლის 17-19 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია დღეს-2013“

კონფერენცია
28 ნოემბერს სტუ-ს ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიაწყობს დიდი ქართველი მამულიშვილის, ცნობილი მეცნიერის, სასულიერო პირისა და საზოგადო მოღვაწის - ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას “ევროპული კვლევები და საქართველო”
0322 77 11 11